Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den additiva processen (AM) bygger på att en metalltråd succesivt matas fram av en svets som sedan smälter metalltråden på en basplåt. Detta görs längs en bestämd kontinuerlig bana som en robot följer och resultatet blir ett objekt som består av lager på lager av applicerad nedsmält tråd. Smart design för viktreduceringen av konstruktioner utförs med fördel genom topologioptimering vilket innebär att material koncentreras till objektets mest påkända delar. Detta görs med den primära avsikten att minimera materialanvändningen samt att minska vikt utan att påverka hållfastheten för objektet. Topologioptimerade objekt resulterar normalt i komplicerade geometrier vilket traditionella tillverkningsmetoder har svårigheter att tillverka. Detta resulterar i att tillverkningsmetoder med högre geometriflexibilitet, så som WAAM, lämpar sig mycket väl.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Materialteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2022 - 2025

Senast uppdaterad