Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den ökade implementeringen av I4.0-teknologier förändrar industriella metoder och driver ledarskap och samarbete till nya organisatoriska gränssnitt för produktion och innovativt arbete. Med det framväxande paradigmet för Industry 5.0 finns ett skiftat fokus från teknikcentrerade värderingar till mänskligt centrerade perspektiv. Detta har skapat ett behov av att betona hur nytt ledarskap, samarbete, expertis och samskapande i och mellan intressentkulturen omformas i hybridbranschen. Under de senaste åren har den globala och flyktiga industrin hanterat den globala covid-19-pandemin och de därav följande kraven på social distansering. Det har varit en katalysator för att övergångar till hybridarbetsplatser ska gå snabbare, vilket har skapat nya organisatoriska gränssnitt. I LeadHybrid kommer vi att undersöka och samarbeta med två företag, Bosch Rexroth och Ericsson, i processen att omformulera ledarskaps- och samarbetskulturen och hantera dynamiska förmågor och expertis inom hybriden

Forskningsområde

  • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

  • Bosch Rexroth
  • Ericsson

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad