Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Idag används smiden och gjutgods för tillverkning av större rotationssymmetriska stålkomponenter - exempelvis kopplingselement, rotorer, turbiner och generatorer för energisektorn. Detta är samhällskritiska produkter i storleksordningen 15 meter långa och upp till 1 meter i diameter. En av de största utmaningarna idag är att dessa komplexa komponenter tar lång tid att tillverka. Det är inte ovanligt att leveranstiden, från beställning till levererad produkt, är mellan 15 veckor och upp till ett år. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart att lagerhålla dessa. Det är således ett problem för många industrier inom energisektorn att få tag i dessa komponenter ”on-demand” vilket är särskilt viktigt för att säkerställa en hållbar och kontinuerlig drift.

Den tekniska lösning som projektet avser att vidareutveckla består av att tillverka stora rotationssymmetriska komponenter med en mer flexibel, ekonomiskt mer försvarbar och dessutom energisnål tillverkningsmetod, nämligen additiv tillverkning med pulverbågsvetsning (UP), kallad SAAM. Detta görs genom att additivt deponera lager på lager av stål på ett uttjänt rör, för att successivt reparera produkten. SAAM-processen är väsentligt snabbare än vanlig additiv tillverkning (AM), eftersom metoden utgår från pulverbågssvetsning som är en mycket produktiv svetsmetod men  betydligt mindre utforskad. Utmaningen är att kunna styra materialtillförsel med tillräcklig precision samt att nå högt satta krav på materialegenskaper i produkten för att nå en hållbar cirkulär design.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Materialteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • SWERIM
  • Esab
  • SAAM AB
  • Subseatec

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad