Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Högskolan Väst, SAMw (Synergy for Additive Manufacturing using laser beam heat source and wire), utvecklades L-DEDw tekniken för duplext rostfritt stål och inom ramen för det projektet tillverkades också en utvald roterande demonstratorkomponent för en av Alfa Lavals applikationer. Komponenten testkördes framgångsrikt sedan i dess verkliga applikation hos företaget, dvs teknologimognadsgraden TRL5/6 för komponenten uppnåddes.

Inom ramen för detta projekt SESAM kommer vissa tekniska delar av L-DEDw processen vidareutvecklas med stöd ifrån system expertis vid Procada och Adaxis. Den svetstråd som kommer användas i projektet levereras av voestalpine Böhler Welding som ser detta område som ett stort nytt potentiellt affärsområde för ökad volymförsäljning av svetstråd. L-DEDw processens användningsområde kommer inom ramen för projektet breddas genom att ytterligare komponentgeometrier kommer tillverkas för Alfa Lavals applikationsflora. Arbetet i projektet kommer ske i en tidigare produktionscell vid Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. Här kommer Alfa Lavals egen personal också delta i processutvecklingen och för undersökning av materialkvaliteten hos tillverkade komponenter, och på så sätt säkra företagets kompetensutveckling vilket samtidigt möjliggör uppskalning och implementering av L-DEDw teknologin för produktion hos företaget.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Procada AB
  • Alfa Laval Technologies AB
  • Voestalpine Boehler Welding
  • Adaxis
  • EIT Manufacturing

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2022 - 2025

Senast uppdaterad