Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Additiv tillverkning (3D-printing) i metall är en snabbt växande teknik som identifierats som en viktig möjliggörare för industriell utveckling inom framtida digitaliserad tillverkning. Chalmers och HV har inlett en samverkan inom detta område inkluderat även Swerea IVF och är drivande i utvecklingen av en nationell arena. Chalmers planerar också att bilda ett nationellt kompetenscentrum tillsammans med HV och Linköpings universitet för långsiktig
näringslivssamverkan inom området. Genom dessa initiativ finns det förutsättningar för regionen att ha en ledande roll inom utvecklingen av näringsliv och samhälle i framkanten av teknikutvecklingen inom 3D-printing i metall. Detta projekt syftar till att säkerställa en sådan position för regionen inom området. 

Målet är att inom tre år ha en funktionell och fungerande samverkanstruktur där regionens företag
kan driva gemensamma projekt inom 3D-printing i metall tillsammans med experter från Chalmers,
Högskolan Väst, Swerea IVF samt internationella aktörer. Detta skall realiseras genom att Chalmers och Högskolan Väst tillsammans med institut (t ex Swerea IVF):

i) har koordinerat sin infrastruktur inom 3D-printing med gemensamma ingångar,
ii) kan erbjuda ett samlat kompetensnätverk för regionens företag,
iii) har ökat kunskapen inom regionen om 3Dprinting, vilket förväntas bidra till generellt ökat teknikintresse.

Genom aktiviteter i form av demonstratorprojekt som initierats och genomförts med företag i regionen skall Chalmers och Högskolan Väst gemensamt också ha verifierat samverkansstrukturen. Målet är att ha visat hur företag kan utveckla sin kompetensbas och konkurrensförmåga genom:
i) ny teknik
ii) samverkan med experter vid högskolor och institut
iii) kontakter med internationella experter.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Produktionsteknik
 • Avverkande och additiva tillverkningsprocesser

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

 • Chalmers tekniska högskola
 • GKN
 • Arcam AB
 • Innovatum i Trollhättan

Forskningsfinansiär

 • Västra götalandsregionen VGR
 • Vinnova
 • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2016 - 2019

Senast uppdaterad