Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den pågående elektrifieringen innebär stora utmaningar både för lastflöden och stabiliteten i kraftsystemet vilket gör att det förväntas en allt större efterfrågan för styrbarhet samtidigt som elpriserna kommer öka och fluktuera mer. Kunskapen om ekonomiska styrmedel för kraftsystemet är mycket begränsad hos mindre företag och det är osäkert hur befintliga anläggningar påverkas av en ökad styrning.

Projektet syftar till att sprida kunskap hos mindre företag om behovet av framtida styrning av förbrukning samt hur ekonomiska styrmedel optimalt utnyttjade kan ge stora ekonomiska fördelar. Olika verksamheter studeras för att analysera hur befintliga installationer och nyinvesteringar kan nyttjas för att uppnå ökad styrbarhet vilket kan ge både minskade kostnader för inköpt el och intäkter från systemtjänster. Projektet har som mål att studera hur olika verksamheter kan optimera förbrukning, energilagring och produktion samt att genomföra flera pilotprojekt i samarbete med lokala företag.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Elektroteknik och elektronik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad