Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet ska utmynna i en virtuell testbädd med teknisk och affärsmässig support, innehållande flera fysiska miljöer som sammankopplas genom ett organisatoriskt ramverk. Projektet centreras kring en ny process för återvinning av cellulosafibrer från textilier och bygger på en förstudie i föregående Vinnovaprojekt 1A. 

Förstudien resulterade i en världsunik produktion av lyocellfiber baserad på kemiskt återvunnen cellulosafiber från bomullstextilier (jeans). Den återvunna fibern klarade lyocellprocessens höga krav och uppvisade mycket god kvalitet. Fibern användes för att ta fram en prototyp (klänning) som visades på ett uppmärksammat Almedalenseminarium (IKEM, TEKO och Skogsindustrierna).

Projektmålet är att bygga vidare på förstudien och etablera ny industri för återvinning av cellulosabaserade textilfibrer genom att skapa en väl fungerade värdekedja för återvunnen cellulosabaserad textil, från insamling av returtextil till produktion av textilmassa anpassad för olika textilfibertillämpningar. Utveckla textilåtervinningsprocessen från labb till industriell skala inkl hantering av sidoströmmar och fiberflöde

Testbädden knyter samman aktörer inom insamling, sortering och förbehandling av returtextil med den nya återvinningsprocessen, kopplar den återvunna fibern till slutkund via befintliga producenter av textilfiber från skogsråvara och expertis inom textila tekniker,ex non-woven, lyocell.

Testbädden blir även en naturlig arena för tillkommande nya projekt och parter som tillsammansutvecklar teknologi och affärsmodeller kring hållbara textilier.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2014 - 2016

Senast uppdaterad