Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genom det fortsatta arbetet får projektet ett större fokus på fullskaliga dynamiska verifierade experiment av de nya lösningarna inom den elektriska drivlinan. Denna föreslagna fortsättning av E-Drive innebär en långsiktig satsning av Högskolan Väst (HV) för stöttning av regional industri inom fokusområdet. Syftet är att bygga upp en kompetens på Högskolan Väst och ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan akademin och fordonsindustrin (storföretag och SMF) som resulterar i en stärkt konkurrenskraft och kompetensförsörjning, med basen i Trollhättan.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Naturresursteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • SEM AB

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket
  • Västra Götalandsregionen VGR

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad