Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns en ökad efterfrågan på flexibla utbildningar för yrkesverksamma i takt med att arbete förändras, samhällets digitalisering öka och hållbarhetsaspekter lyfts fram. Detta innebär ytterligare behov av utbildningsinsatser, nya vägar till högskolan, förstärkt distansundervisning, kompetenshöjning och omskolning.

För att möta dessa behov kommer unika pedagogiska modeller för flexibel utbildning att utvecklas inom ExSus. Högskolan Väst har lång erfarenhet av att samproducera utbildning med industripartner och erbjuda utbildning för kompetensutveckling. Dessa erfarenheter ger värdefull insikt om vidare utvecklingsmöjligheter inom ExSus för nya flexibla utbildningsmodeller för yrkesverksamma. Och vi ser fortsatt utvecklingspotential gällande former för samproduktion, pedagogiska modeller och administrativa aspekter på kursutveckling och kursgenomförande.

Inom ExSus projektet ska vi:

 • Vidareutveckla de utbildningsmodeller som utvecklats inom ProdEx.
 • Ta fram nya pedagogiska utbildningsmodeller för spridning inom högskolan för fler yrkesverksamma målgrupper.
 • Utveckla samproduktionsmodeller för att mer effektivt inhämta näringslivets specifika kompetensbehov och utöka och vårda ett nationellt nätverk av samverkanspartner.
 • Till större grad integrera forskningsresultat inom Primus i de planerade kurserna. En generisk modell för hur forskningsresultaten kan dissemineras och bli kurs kan utvecklas.
 • Utveckla kurser inom hållbar och digitaliserad produktion som kan paketeras som en profilering inom befintliga program på avancerad nivå.
 • Ta fram nya strategier för marknadsföring och kommunikation av dessa insatser som vänder sig till en annan målgrupp än den traditionella grundutbildningsstudenten.
 • Aktivt sprida resultaten nationellt och internationellt för att stärka högskolans position inom Arbetsintegrerat lärande.
 • Nå ökad nationell samverkan med näringsliv och omgivande samhället.
 • Bättre möta industrins behov av nytt utbildningsutbud i flexibla former inom hållbar och digitaliserad produktion.
 • Nå en utökad målgrupp ifrån huvudsakligen regionalt kursdeltagande till att locka kursdeltagare nationellt.
 • Utöka samarbetet med andra ämnesområden inom högskolan för att skapa synergier och bidra till ökad tvärvetenskaplighet.

Forskningsområde

 • Teknik
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

 • KK-Stiftelsen

Projekttid

2021 - 2022

Kontakt


Joel Andersson

Joel Andersson Avdelningschef, tf Professor of Material Science and Head of Division of Welding Technology
joel.andersson@hv.se
Senast uppdaterad