Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gasturbin till Airbus A320neo tillverkad av Safran

Projektet avser att bygga vidare på intressanta resultat som framkommit i det avslutade förstudieprojekt som genomförts inom LIGHTer programmet. Förstudiens industripartners har identifierat ett antal intressanta utmaningar för fortsatt utveckling av avancerade miljöbarriärbeläggningar (EBC) som funktionella ytor på keramiska matriskompositer (CMC).

I nuvarande tider när de flesta företag minskar aktiviteter och budgetar för FoU-aktiviteter världsledande aktörer inom flygg-, rymd- och försvarsindustrin har ingått i projektet som parter. Området är globalt högintressant eftersom CMC planeras inom en snar framtid ersätta metalliska material i ett antal flyg- och rymdtillämpningar.

I den nya partnerkonstellationen har var och en en kompletterande kompetens som möjliggör att hela värdekedjan kan slutas; sprututrustningstillverkare (Northwest MetTech, Kanada), tillsatsmaterialtillverkare (Saint-Gobain, Frankrike), tjänsteleverantör av beläggningslösningar (TSE, Sverige) och tre slutanvändare (Pratt & Whitney, USA; Safran, Frankrike och GKN Aerospace, Sverige)

Flygindustrin i Sverige har en internationellt erkänd position, men forsknings- och utvecklingsverksamheten inom EBC & CMC är begränsad. Projektets mål är att möjliggöra tillämpandet av CMC i ett antal flygmotorapplikationer genom att nya beläggningslösningar utvecklas som möjliggör att CMC-komponenter kan användas i krävande miljöer där exempelvis högtemperaturoxidation, vattenånga och korrosion är problem. Angreppsättet är applicerande av en tunn EBC beläggning sprutad med en ny och kommersiellt växande teknik (suspensionssprutning).

Projektet riktar sig mot tre av innovationsteman i lättviktsagendan, d.v.s. innovationstema 1, 2 och 4.

Det treåriga forskningsprojektet genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Artikel om forskningsprojektet

Forskningsområde

 • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

 • Produktionsteknik
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

 • GKN Aerospace
 • Pratt & Whitney
 • Safran
 • Saint-Gobain
 • Northwest Met Tech
 • TS Engineering

Forskningsfinansiär

 • Vinnova

Projekttid

2021 - 2024

Senast uppdaterad