Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål:

a) Utveckla ett unikt system för att stödja bibliotekarier och databaser, on-line, open source baserade system genom AI-teknologi

b) Stödja virituellt och flexibelt samarbete mellan universitet (lärare, studenter och forskare samt administratörer) med institutioner, nationellt och i Europa

c) Utveckla nyckelkunskaper för studenter och lärare, tillgänglighet, utvärdering och monitorering av forskningsdata

d) Stödja lärare för att utveckla tillämpning och metoder för att inkludera forskningsbaserad kunskap i undervisningen på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • EU-program Erasmus +

Projekttid

2021 - 2024

Senast uppdaterad