Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, har som mål att förbättra organisationers informationssäkerhet. I moderna informationsdrivna organisationer utgör god säkerhetskultur en viktig förutsättning för informationssäkerheten.

För att uppnå målen studerar SECURIT: 

 • Egenskaper hos individer och organisationer som är relevanta för informationssäkerheten
 • Effekter av åtgärder som syftar till att förbättra informationssäkerheten genom att påverka individer och organisationer

Forskningsområde

 • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

 • Övrig forskning
 • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Jonas Hallberg, Forskningsinstitut (FOI) 
Anders Pousette, Goteborgs universitet
Marianne Thörner, Göteborg universitet

Forskningspartner

 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Linköpings universitet
 • Karlstads unversitet
 • Örebro universitet
 • Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
 • Kungliga tekniska högskolan KTH

Forskningsfinansiär

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projekttid

2012 - 2017

Mer information


Maria Skyvell Nilsson

Maria Skyvell Nilsson Universitetslektor Docent i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
maria.skyvell-nilsson@hv.se
Senast uppdaterad