Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En diagnos räcker inte för att man ska kunna hjälpa en patient till ett bra liv. Man behöver också veta hur patienten fungerar i vardagen. Är patienten ensam och isolerad? Hur pass aktiv är patienten? Vad hindrar patienten från att göra det hon eller han skulle vilja göra?

ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, är ett system för att bedöma patienters funktion. En av komponenterna i klassifikationen är hur delaktiga patienter är i sitt sociala sammanhang och hur aktiva de är. Inom forskningsprojektet ska ett bedömningsinstrument för delaktighet och aktivitet utvecklas som är speciellt anpassat för psykiatrin och som samtidigt bygger på ICF. Instrumentet skulle kunna utformas som en enkät som besvaras dels av patienten och dels av hans eller hennes sjuksköterska. Deras svar kan ligga till grund för en dialog om hur de tillsammans kan arbeta för att förbättra situationen.

En annan del i projektet är att utbilda psykiatripersonal i att använda ICF och att utvärdera vad detta ger för resultat.

Projektmedverkande

Catrin Johansson
Stina Lundgren
Eric Carlström
Anders Kauffeldt
Sture Åström

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Forskningspartner

  • NU-sjukvården

Projekttid

2010 - 2014

Senast uppdaterad