Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Begreppet känsla av sammanhang skapades av forskaren Aaron Antonovsky på 1970-talet. Hans studier visade att vissa människor håller sig friska trots att de genomgår svåra livshändelser och utsätts för stora påfrestningar. Antonovskys studier pekade ut ett antal faktorer som ligger bakom detta och han sammanfattade dem i begreppet känsla av sammanhang. Här ingår att man upplever tillvaron som begriplig. Man förstår vad som händer i ens liv och varför. Den andra komponenten i begreppet är att man upplever att tillvaron är hanterlig, alltså att man har förmåga att ta sig an svårigheterna i vardagen på ett konstruktivt sätt. Den tredje komponenten är att livet känns meningsfullt. Dessa faktorer kallade Antonovsky salutogena, hälsofrämjande.

Monica Erikssons avhandling, Unravelling the Mystery of Salutogenesis, är en översikt över den forskning som bedrivits med hjälp av Antonovskys teori under åren 1992-2003. Nästan 500 vetenskapliga artiklar utgör bakgrundsmaterialet. En av slutsatserna av genomgången är att Antonovskys teori håller. Känslan av sammanhang har verkligen betydelse för hälsan och då speciellt den psykiska.

I det nu pågående projektet sammanställer Monica Eriksson en ny översikt av forskning i Antonovskys efterföljd. Nu gäller det resultat från åren 2003-2010. Översikten kommer att innehålla tematiska artiklar om känslan av sammanhang och arbetsliv.

Forskningsområde

Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Monica Eriksson

Medverkande Högskolan Väst

Monica Eriksson

Projekttid

2010 - 2020

Kontakt


Senast uppdaterad av Monica Eriksson