Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst byggnad och skylt Högskolan Väst byggnad och skylt

nuläge

Högskolan Väst etablerar en KK-miljö med start 2018 och tio år framåt. KK-stiftelsen tog beslut om denna satsning den 1 juni 2017. Till pressmeddelande 
Verksamhetsplanen för 2018, som godkändes i sin helhet av KK-stiftelsen i december, innehåller fem prioriterade satsningar med bland annat hållbarhets- och innovationsfokus, kompetenspåfyllnad genom rekryteringar inom digitalisering samt en forskningspositionering inom de tre kärnområdena. Till nyhetsartikel

vision

”Primus är en internationellt erkänd och nationellt ledande forskningsmiljö inom
produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande som bidrar till industriell hållbar utveckling och tillväxt”.

TRE UTPEKADE OMRÅDEN

I dialog med näringslivet har tre fokuserade kärnområden identifierats:

  • Produktionsprocesser
  • Produktionssystem
  • Industriellt arbetsintegrerat lärande

Dessa kärnområden har sin utgångspunkt i högskolans existerande forskning inom forskningsmiljöerna Produktionsteknik Väst (PTV) samt Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA). Ökad samverkan mellan de tre kärnområdena kommer att ge större flexibilitet att beforska bredare frågeställningar än idag. Inom samtliga identifierade kärnområden finns ett stort industriellt behov samtidigt som högskolan har en etablerad forskningsverksamhet med goda resurser i personal och utrustning att utgå ifrån.

Syfte och mål

Primus är en ny forskningssatsning på Högskolan Väst som bildats för att möta morgondagens komplexa samhälls- och industrirelaterade utmaningar för en hållbar industri Sverige. Motivet utgår från på högskolan etablerade forskningsintressen som dessutom tar stöd i tre nationellt övergripande industriella behov:

  • Underlätta skiftet mot mer hållbara, effektiviserade och förbättrade tillverkningsprocesser som ger möjlighet till innovativa koncept för befintliga och nya produkter
  • Ökad flexibilitet och större integration av tillverkningsprocesser i produkt- och produktionsutveckling med stöd av digitalisering och automation
  • Kunskapsutveckling i produktionsorganisationer för en mer kunskapsintensiv svensk industri med snabbare implementering av forskningsresultat

VAD ÄR EN KK-MILJÖ?

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen erbjuder så kallade KK-miljöer, som bygger på att lärosätet självt under perioden kvalitetsprövar samproduktionsprojekt som ansöker om KK-medel inom ramen för högskolans vision och strategier och i enlighet med det utpekade ämnesområdet för miljön. Syftet är att utveckla profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling. Programmet förutsätter en stark näringslivsmedverkan i forskningsprojekt och kompetensutveckling på avancerad nivå. 

Kontakt