Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst byggnad och skylt Högskolan Väst byggnad och skylt

INvigning 8 mars

Den 8 mars 2018 invigdes Primus formellt med avtalssignering mellan Högskolan Väst och KK-stiftelsen. Drönare och 3D printad penna var inslag i ceremonin.
Hör några röster från dagen nedan och se invigningstal och panelsamtal här

 

nuläge

  • Formell invigning med avtalssignering skedde den 8 mars 2018. Till nyhet och filmer
  • Högskolan Väst etablerar en KK-miljö med start 2018 och tio år framåt. KK-stiftelsen tog beslut om denna satsning den 1 juni 2017. Till pressmeddelande 
  • Verksamhetsplanen för 2018, som godkändes i sin helhet av KK-stiftelsen i december 2017, innehåller fem prioriterade satsningar. Dessa berör bland annat hållbarhets- och innovationsfokus, kompetenspåfyllnad genom rekryteringar inom digitalisering samt en forskningspositionering inom de tre kärnområdena. Till nyhetsartikel
  • Lennart Malmsköld utsågs i januari 2018 till programchef för KK-miljön Primus. Till nyhetsartikel 

TRE UTPEKADE OMRÅDEN

I dialog med näringslivet har tre fokuserade kärnområden identifierats:

  • Produktionsprocesser
  • Produktionssystem
  • Industriellt arbetsintegrerat lärande

Dessa kärnområden har sin utgångspunkt i högskolans existerande forskning inom forskningsmiljöerna Produktionsteknik Väst (PTV) samt Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA). Ökad samverkan mellan de tre kärnområdena kommer att ge större flexibilitet att beforska bredare frågeställningar än idag. Inom samtliga identifierade kärnområden finns ett stort industriellt behov samtidigt som högskolan har en etablerad forskningsverksamhet med goda resurser i personal och utrustning att utgå ifrån.

VAD ÄR EN KK-MILJÖ?

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen erbjuder så kallade KK-miljöer, som bygger på att lärosätet självt under perioden kvalitetsprövar samproduktionsprojekt som ansöker om KK-medel inom ramen för högskolans vision och strategier och i enlighet med det utpekade ämnesområdet för miljön. Syftet är att utveckla profilerade miljöer för kunskaps- och kompetensutveckling. Programmet förutsätter en stark näringslivsmedverkan i forskningsprojekt och kompetensutveckling på avancerad nivå. 

Kontakt Programchef