Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild från PTC Bild från PTC

Unik kombination av forskningsområden skapar nya värden

Primus bygger vidare på tre av Högskolan Västs etablerade forskningsområden:

  • Produktionsprocesser
  • Produktionssystem
  • Industriellt arbetsintegrerat lärande, I-AIL

Teknik och lärande i nya kombinationer kan till exempel ge effektiva verktyg för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat på sina marknader.

Tioårig satsning ger mer och bredare forskning

Högskolan Väst är ett av få lärosäten i Sverige som får ett långsiktigt mångmiljonstöd under tio år av KK-stiftelsen för att bygga upp en strategisk komplett akademisk miljö – en så kallad KK-miljö.

Primus innebär stora möjligheter att vidareutveckla och bredda den forskning inom teknik och lärande som redan finns i forskningsmiljöerna Produktionsteknik Väst (PTV) och Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA).

Primus forskningsprojekt formas genom dialog med representanter från näringslivet och offentliga aktörer som är medfinansiärer.

Läs mer


Kontaktpersoner: Lennart Malmsköld Programchef, Ulrika Lund Snis (I-AIL), Robert Pederson (Produktionssystem), Fredrik Danielsson (Produktionsprocesser)


Senast uppdaterad