Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

   

På Högskolan Väst erbjuder vi 6 kurser i svenska som andraspråk inom ramen för Lärarlyftet. Detta görs  på uppdrag av Skolverket.  Kurserna är sökbara via antagning.se

Kurserna är upplagda för att kunna kombinera arbete och studier och ges därför på distans utan fysiska träffar. De digitala träffarna förläggs på dagtid. 

Kurserna kan endast sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. Du hittar aktuell huvudmannablankett och ytterligare information på Skolverkets hemsida. 

Du vet väl att du numera kan komplettera med enbart 15 hp i svenska som andraspråk om du är behörig lärare i svenska i årkurs 1-3 eller 4-6? Det är en bra möjlighet att utöka sin behörighet och stärka sina kunskaper. 

Vi kan också erbjuda lärarlyftskurserna kommunförlagt, vilket kan innebära att en grupp hos en huvudman eller på en skola studerar tillsammans lokalt. Kontakta oss vid intresse! 


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 1-3 (1-30) 

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

För dig som  är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig eller för dig som är anställd som lärare inom åk 1-3 utan en behörighetsgivande lärarexamen. 

Läs mer och ansök här


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 1-3 (1-15) 

Ingår i Lärarlyftet 15 hp.

För dig som har en behörighetsgivande lärarexamen för åk 1-3 i ämnet svenska och vill komplettera med en behörighet i svenska som andraspråk.

Läs mer och ansök här


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 4-6 (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

För dig som  är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 utan att vara ämnesbehörig eller för dig som är anställd som lärare inom åk 4-6 utan en behörighetsgivande lärarexamen. 

Läs mer och ansök här


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 4-6 (1-15)

Ingår i Lärarlyftet 15 hp.

För dig som har en behörighetsgivande lärarexamen för åk 4-6 i ämnet svenska och vill komplettera med en behörighet i svenska som andraspråk.

Läs mer och ansök här


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 7-9 (1-45)

Ingår i Lärarlyftet 45 hp.

För dig som  är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Läs mer och ansök här


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: FÖR LÄRARE I SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp. 

För dig som  är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig eller för dig som är anställd som lärare inom SFI utan en behörighetsgivande lärarexamen. 

Läs mer och ansök här

Kontakt och mer information


Andréa Börjesson

Andréa Börjesson Universitetsadjunkt Programansvarig YRK/KPU, Samordnare inom uppdragsutbildning
andrea.borjesson@hv.se

Jenny Antonsson

Jenny Antonsson Universitetsadjunkt
jenny.antonsson@hv.se

Hanna Nordlander

Hanna Nordlander Universitetsadjunkt
hanna.nordlander@hv.se
Senast uppdaterad