Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen som har getts under ett antal år har varit mycket uppskattad. Den har successivt uppdaterats och anpassats för att kunna balansera arbete med studier. Nytt för kommande kurser är att vi ökar andelen filmade inslag för att på kursträffarna kunna ge mer tid till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna utifrån kursens teman. Kursen och dess uppgifter kommer även ha ett speciellt fokus på ledarskapet utifrån IBIC som modell, implementering av IBIC och/eller andra förändrings- och utvecklingsarbeten.

Syfte

Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa verksamma chefers teoretiska och praktiska kunskaper om chef- och ledarskap inom äldreomsorg/funktionshinder/socialpsykiatri/individ och familjeomsorg samt specifikt öka chefens förmåga att arbeta med implementering och utveckling kopplade till socialtjänstens olika områden.
Ett övergripande mål är att verksamma chefer snabbt och enkelt ska kunna omsätta erfarenheterna av utbildningen till att utveckla det egna ledarskapet samt främja verksamhetsutveckling och mål inom den egna organisationen.

Behörighet

Då kursen ges på avancerad nivå förutsätts grundläggande kunskaper inom ämnet motsvarande 120 hp.

Kurstid

Utbildningen sträcker sig från 26 januari 2024 till 24 maj 2024 med 5 utbildningstillfällen. Därutöver behöver deltagarna avsätta egen tid för arbete mellan träffarna, total studietid ca 20 tim/vecka.

Antal deltagare

Kursen tar emot max 31 deltagare.

Kostnad

(faktureras via Fyrbodals kommunalförbund).
Kurskostnaden är 3000 kronor exklusive moms/deltagare för personal från Fyrbodals 14 medlemskommuner. För personal från annan kommun är kostnaden 7800 kronor exklusive moms/deltagare.

Ordinarie pris för kursen är 7276 kronor, men subventioneras för medlemskommunerna i Fyrbodal med FoU medel.

Intresserade utanför Fyrbodals 14 medlemskommuner; kontakta Fyrbodals kommunalförbund för mer information maria.klamas@fyrbodal.se

Anmälan är bindande – Sista dag för anmälan: 3 januari 2024
Kursplan och litteraturlista bifogas inom kort.

Varmt välkommen! 

Ord från tidigare kursomgång:

"Har gett mig en skjuts i arbetet med förändring och mer insikt i mitt sätt att fungera och reflektion kring både mig och andra, medarbetare och kollegor."

"Bra koppling mellan arbetsliv och litteraturen."

"Konkreta exempel. Bra föreläsare med förankring i verkligheten." 

Senast uppdaterad