Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En vetenskaplig våg - pedagogiska tankar

Svensk högre utbildning ska enligt Högskolelagen vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, forskning och utvecklingsarbete. Den vetenskapliga vågen syftar till att stödja studentens utveckling under studietiden för att utveckla och stärka färdigheter inom kritiskt och analytiskt förhållningssätt, skriftlig och muntlig framställning samt informationskunnighet för att ge förutsättningar för att uppnå nationella och lokala lärandemål för kandidat- respektive magisterexamen i företagsekonomi. I den vetenskapliga vågen ges en översikt över upprepade tillfällen att träna (lära genom att göra) och examinera ovan nämnda färdigheter i olika kurser som förberedelse inför det avslutande examensarbetet.

Under studietiden tillämpas arbetsintegrerat lärande, AIL, en pedagogik och utbildningsmodell för att förstärka kopplingen mellan arbetsliv och lärande exempelvis i form av:

  • gästföreläsare i kurser
  • praktiska studier av organisationer och företag
  • praktikfall
  • Cooperative Education, Co-op, samt
  • projekt- och examensarbeten relaterat till externa uppdragsgivare

Studenterna arbetar ofta i grupp för att utveckla förmågan att i framtiden arbeta i projektform. Den vetenskapliga vågen löper genom hela utbildningen med en ökande progression och krav på färdigheter vilka tränas och examineras kontinuerligt främst i de företagsekonomiska kurserna, men även i samverkan med områden som nationalekonomi, statistik och juridik. Vi samverkar även med högskolans bibliotek och studie- och karriärvägledning exempelvis i form av kursintegrerade föreläsningar om informations- och mediekunnighet, studieteknik och "Att våga tala-kurser".

Dokumentlista


Mer information


Anna Karin Olsson

Anna Karin Olsson Universitetslektor Docent i företagsekonomi
anna-karin.olsson@hv.se
Senast uppdaterad