Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Johnsson

Universitetsadjunkt

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.


Forskningsområde/forskningsintresse
Jag antogs som doktorand 2015 inom området Hälsa och Vårdvetenskap vid Jönköpings hälsohögskola, i samarbete med högskolan Väst.

Mitt forskningsintresse har sitt fokus om möten inom vårdmiljön. Doktorandprojektets övergripande syfte är att utforska och beskriva vårdrelationen, kommunikationen och dess innehåll samt den sociala interaktionen i triadmötet mellan sjuksköterskor, patienter och närstående vid en medicinsk äldrevårdsenhet. Projektet har en etnografisk ansats och den teoretiska utgångspunkten är utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky) samt interaktionsperspektiv (Goffman). Doktorandprojektet beräknas att avslutas i maj 2020.

Undervisning/handledning
Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammets grundnivå i kursen människans lärande och utveckling vid hälsa och ohälsa samt handleder examensarbeten inom samma program.

Nyckelord
Care relationsh

ip, communication, ethnographic approach, nurses, interactional perspective, older patients, relatives, social interaction, sociocultural perspective, triad encounter

Publikationer


Striving to establish a care relationship -Mission possible or impossible? : Triad encounters between patients, relatives and nurses

Publicerat

Striving to establish a care relationship -Mission possible or impossible? : Triad encounters between patients, relatives and nurses

BACKGROUND: When patients, relatives and nurses meet, they form a triad that can ensure a good care relationship. However, hospital environments ar...

Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

Publicerat

Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

AIM: To describe how nurses communicate with older patients and their relatives in a department of medicine for older people in western Sweden....

What are they talking about? Content of the communication exchanges between nurses, patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

Publicerat

What are they talking about? Content of the communication exchanges between nurses, patients and relatives in a department of medicine for older people : An ethnographic study

AIMS AND OBJECTIVES: To explore and describe the content of the communication exchanges between nurses, patients and their relatives in a departmen...

Säker sekelsex : en litteraturstudie om preventivmedel kring sekelskiftet 1900 samt barnmorskors involvering och ställningstagenden till dessa

Publicerat

Säker sekelsex : en litteraturstudie om preventivmedel kring sekelskiftet 1900 samt barnmorskors involvering och ställningstagenden till dessa