Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Johnsson

Anette Johnsson

Universitetslektor

anette.johnsson@hv.se G416

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, lärande och vårdande för hållbar hälsa, lov, vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsområde är inriktat på olika möten inom hälso- och sjukvården med fokus på delaktighet, kommunikation, interaktion och vårdrelationen mellan sjuksköterska, patient och närstående. Ett annat intresseområde handlar om sjuksköterskestudenters lärande och handledning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 


Min avhandlingstitel är Creating and establishing a positive care relationship between nurses, patients and relatives. An etnographic study of encounters at a department of medicine for older people. 

Den har en etnografisk ansats med teoretiska utgångspunkter i sociokulturellt- och interaktionsperspektiv. 


Undervisning/handledning
Jag undervisar i olika kurser inom sjuksköterskeprogrammet samt handleder examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.Nyckelord
Care relationship, clinical learning, communication, ethnographic approach, nursing students, older patients, relatives, registered nurses, social interaction, sociocultural perspective

Publikationer