Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Johnsson

Postdoktor

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, lärande och vårdande för hållbar hälsa, lov, vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsområde är inriktad på olika möten inom hälso- och sjukvården och hur dessa utvecklas med fokus på vårdrelationen. Forskningsintresset innefattar också kommunikationen och den sociala interaktionen mellan sjuksköterska, patient och närstående. Ett annat intresseområde handlar om sjuksköterskestudenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt synen på arbetsintegrerat lärande (AIL).

Jag disputerade i maj 2020 med avhandlingen Creating and establishing a positive care relationship between nurses, patients and relatives. An ethnographic study of encounters at a department of medicine for older people. Avhandlingen har en etnografisk ansats med teoretiska utgångspunkter i sociokulturellt- och interaktions perspektiv

Undervisning/handledning
Jag undervisar i olika kurser inom sjuksköterskeprogrammet samt handleder examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
Nyckelord
Care relationship, communication, ethnographic approach, nurses, interactional perspective, older patients, relatives, social interaction, sociocultural perspective, triad encounter

Publikationer