Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Johansson

Kristina Johansson

Avdelningschef


Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

kristina.johansson@hv.se I327

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för mäklarekonomi och samhälle. Forskar inom arbetsintegrerat lärande.

Forskningsområde/forskningsintresse

Just nu forskar jag om "millenniegenerationen", alltså de studenter som är födda mellan 1980 och 2000. De anses av många vara den mest krävande och bortskämda generationen någonsin. Detta framför allt för att de ställer höga krav på den pedagogiska kvaliteten och förväntar sig stöd och service under sina studier. Tidigare generationer anses i högre grad karaktäriseras av en nyfikenhet och en större respekt för kunskap och akademins roll i samhället. Studien syftar till att undersöka vad som karaktäriserar studenten av idag.

Jag deltar också i flera internationella forskningssamarbete om arbetsintegrerat lärande, AIL, ett av dem befinner sig i slutfasen och forskare på Högskolan Väst, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och University of Waterloo i Kanada undersöker vilka skillnader det finns mellan AIL- utbildningar och andra utbildningar, vad studenterna har att vinna på AIL och hur man kan utveckla AIL.

Just nu pågår två europeiska projekt som handlar om att bygga gemensamma kunskaper kring curricula design och lärande utifrån ett AiL perspektiv. Båda är EU – finansierade. Se mer under projekt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på alla nivåer, just nu med fokus på avancerad nivå och forskarutbildning. Handledning och examination sker främst inom hälsovetarprogrammet, masterprogrammet i arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling samt inom forskarutbildningen, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Nyckelord

Arbetsintegrerat lärande, Övergång mellan högre utbildning och arbetsliv, Millenium generationen, Den nya studenten, Utbildningsdesign.

Publikationer