Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marie Heléne Zimmerman Nilsson

Marie Heléne Zimmerman Nilsson

Universitetslektor

Min forskning rör sig främst inom det musikpedagogiska och barn- och ungdomsvetenskapliga fältet

marie-helene.zimmerman-nilsson@hv.se J535

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.

Forskningsintresse

Jag är disputerad i musikpedagogik och docent i pedagogik. Mitt forskningsintresse består av undervisningskontexter och dess aktörer i förskola, skola och högre utbildning. Min forskning bedrivs utifrån två huvudsakliga ansatser, en kritisk och en pedagogisk/didaktisk. Den sistnämnda ansatsen bygger vidare på min ämnesdidaktiska och variationsteoretiska avhandling med fokus på musiklärares val av undervisningsinnehåll. Med en kritisk ansats handlar min forskning inom förskolan om diskursiva konstruktioner av musik respektive posthumanistiska perspektiv på människa - materialitetkombinationer i musikundervisning. Utifrån en pedagogisk/didaktisk ansats fokuseras förskollärarstudenters ämnesdidaktiska kunskap, liksom handledares mentorspraktik respektive coteaching i förskollärarutbildning. Relaterat till skolan har den kritiska ansatsen fokuserat sångundervisning, medan den pedagogisk/didaktiska ansatsen har fokuserat undervisning med digitala verktyg, liksom kritiska vänner inom aktionsforskningsprojekt. Inom högre utbildning har, förutom det som tidigare nämnts inom förskollärarutbildning, en kritisk diskursiv ansats använts för att studera mötet mellan studenter med intellektuell funktionsnedsättning och högre musikutbildning samt för att fokusera kvalitet i lärarutbildning.

MIN DRIVKRAFT SOM FORSKARE...

.. består av att vilja göra skillnad, både vad gäller att beforska respektive forska med aktörer i pedagogisk verksamhet och i relation till utveckling av teori, metodologi och analys. Min förhoppning är att forskningens resultat ska kunna göra skillnad via intressanta och nytänkande bidrag i forskningsproduktionshänseende för forskarsamhället, genom att vidga synen på hur pedagogisk verksamhet kan beforskas och på hur teori och metodologi kan användas, samt för den pedagogiska verksamheten och dess aktörer. 

Undervisning/handledning

Jag undervisar inom lärarutbildningen med fokus på kurser om estetik och estetiskt lärande respektive vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Jag handleder studenter inom lärarutbildning samt är biträdande handledare för doktorand inom forskarutbildning.

Uppdrag på högskolan

Externa uppdrag

Jag har uppdrag som granskare i vetenskapliga tidskrifter såsom: Nordic Research in Music Education Yearbook, Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Educare, Global knowledge, memory and communication och Teachers and teacher education. Jag är även anlitad som opponent, betygsnämndsledamot, sakkunnighetsgranskare och bedömare av forskningsansökningar.

Forskningsvistelser utomlands

  • Gästforskare vid Trinity College, Dublin 2018
  • Gästforskare vid Auckland University, Nya Zeeland 2019

Projekt

En av initiativtagarna till, samt en av forskarna i forskningsprojektet Hälsa integration lärande och flickor (HILF) vid Högskolan i Halmstad.

Forskningssamarbeten

Jag är involverad i flera nationella samt internationella forskningssamarbeten.

Nyckelord

Förskola, Skola, Lärarutbildning, Diskurs, Posthumanism, Ämnesdidaktik

Publikationer i urval

Sakkunniggranskade artiklar

Zimmerman Nilsson, M-H. (2019). Knowing the value of information: How can we teach our students to have analytical minds? (Editorial) Global Knowledge, Memory and Communication. 69, (1/2), 7-8.

 

Zimmerman Nilsson, M-H., Nilsson, P. (2019). From Pedagogical Knowledge to Pedagogical Content Knowledge; Development in Mentor and Student Teacher Group Conversations. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 18 (10) 233-247.

 

Zimmerman Nilsson, M-H., Lindgren, M & Zandén, O. (2019). Singing in Swedish Secondary Schools; A diverse discursive practice. Finnish Journal of Music education. 01&02 (22) 59-69.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. & Nilsson, P. (2018). When Content Starts to Matter - Capturing and Developing Preschool Student Teachers´ Pedagogical Content Knowledge in Music. Finnish Journal of Music Education, Vol. 21, (1), 25-38.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. (2017). Practical and Theoretical Knowledge in Contrast: Teacher Educators´ Discursive Positions. Australian Journal of Teacher Education. 42 (8) 29-42.

 

Holmberg, K. & Zimmerman, M-H. (2016). Snacking on Knowledge and Feel Good. Challenging Discourses in Arts Education. European Journal of Philosophy in the Arts. 01 (01) 38-67.

 

Holmberg, K. & Zimmerman Nilsson, M-H. (2016). Perversity of enjoyment? Preschool music activities go neoliberal. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 23 (5) 583-595, 23 (5) 583-595.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. & Wennergren, A-C. (2016). Tensions in Communication-Teachers and Academic Facilitators in a Critical Friendship. Action Research. DOI: 10.1177/1476750316660365

 

Zimmerman Nilsson, M-H. & Holmberg, K. (2016). Quality and Knowledge Content in Music Activities in Preschool. The Impact of Human-Materiality Combinations. Journal of Research in Childhood Education. 31 (1) 103-112.

 

Holmberg, K. & Zimmerman, M-H. (2014). Cyborger och rhizom i förskolans musikverksamhet. Posthumanistiska begrepp i rörelse.  Pedagogisk forskning i Sverige. Posthumanistiska perspektiv. 19, (2-3), 191-212.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. (2014). Inclusion Functioning as Exclusion. New Students at the Academy of Music. Teachers and Teaching: Theory and Practice 21(4), 1-12.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. & Ericsson, C. (2012b). The Silenced Discourse: Students with Intellectual Disabilities at the Academy of Music in Sweden. Australian Journal of Teacher Education. 37 (9) 67-80.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. & Ericsson, C. (2012a). Studenter med intellektuell funktionsnedsättning i rytmikundervisning inom högre musikutbildning: subjektspositioner, identitet och kunskapsbildning. Nordic Research in Music Education: Yearbook 14, 105-125 Oslo: Norges musikkhøgskole.

Monografi

Zimmerman Nilsson, M-H. (2009). Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan. (Diss.) Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten.

Sakkunniggranskade konferensbidrag

Zimmerman Nilsson, M-H. & Borgström Källén, C. (2020) The Future Music Classroom. Nordiskt Nätverk för Musikpedagogisk Forskning (NNMPF), Copenhagen, 3-5 Mars 2020.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. (2019) Student mentors in didactic conversations concerning mentoring in group seminars; A way to develop pedagogical content knowledge? ECER 2019, Hamburg 3-6 September 2019.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. (2018) Teaching in a digital learning platform- A case study of how second language English teachers express their technological pedagogical content knowledge (TPACK) during collegial reflections. ICERI2018, Spain, 12-14 November 2018.

 

Zimmerman Nilsson, M-H & Nilsson, P. (2018) Why using a digital platform? Teacher and school leader conversations about digital devices in teaching. ICERI2018, Spain, 12-14 November 2018.

 

Zimmerman Nilsson, M-H., Lindgren, M., & Zandén, O. (2018) Singing in Swedish Secondary Schools; A diverse discursive practice. Presenterad vid konferens, Nordiskt Nätverk för Musikpedagogisk Forskning (NNMPF), Norge, Oslo, 13-15 februari, 2018.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. (2017) Contrasts in Teacher Educators´ Discursive Positions; an Effect of Changes in Educational Policy Discourses? Presenterat vid European Conference on Educational Research (ECER), Danmark, Köpenhamn, 21-25 augusti. 2017.

 

Zimmerman Nilsson, M-H & Nilsson, P. (2017) When Content Matters. Capturing and Developing Student Teachers´ Pedagogical Content Knowledge in Music. Presenterad vid konferens, Nordiskt Nätverk för Musikpedagogisk Forskning (NNMPF), Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik, 14-16 mars 2017.

 

Zimmerman Nilsson, M-H, (2016). Coteaching in ”music-drama” an arena for joint creative learning. Bidrag till Symposium i internationell forskargrupp med titeln: Coteaching in education-New Developments, efter inbjudan.  Presenterat vid European Conference on Educational Research (ECER), Dublin, Irland, 23-26 augusti 2016.

 

Zimmerman Nilsson, M-H, & Holmberg, K. (2015). Immanence, realism and konstruktion: variationer av posthumanistiska subjekt. Bidrag till symposium efter inbjudan. Till NERA/NFPFs konferens 4-6 mars 2015.

 

Zimmerman Nilsson, M-H, & Holmberg, K. (2014). The Sounding I-pad as a Resource for Teaching Children in Preschool. Minding the Sound-Sounding the Mind. Presenterades 27-28 nov 2014, Forskningskonferens på Högskolan i Halmstad anordnad av Sektionen för Humaniora.

 

Zimmerman Nilsson, M-H, & Holmberg, K. (2014). Students served at all costs and rescued from difficulties: consequences of neoliberal ideas in teacher education in Sweden. ICERI2014. the 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, the 17th, 18th and 19th of November, 2014.

 

Holmberg, K. & Zimmerman Nilsson, M-H. (2013). Music in preschool: ”A real f***ing hit song”. Presenterat vid konferensen och publicerat i proceedings för The 4th New Zealand Discourse Conference: Engaging with Discourse. AUT University 2-4 December 2013.

 

Wennergren, A-C. & Zimmerman Nilsson, M-H. (2013). Collaborative learning in teachers´ literature seminars. Presenterat vid konferensen och publicerat för proceedings i NFPF/NERA's 41th Congress, Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education, Reykjavik, Island, 7-9 mars 2013.

 

Zimmerman Nilsson, M-H. (2013). Inclusion as Exclusion. Presenterat vid konferensen och publicerat i proceedings för NFPF/NERAs 41th Congress, Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education, Reykjavik, Island, 7-9 mars 2013.

 

Zimmerman Nilsson, M-H., Ericsson, C (2012). The Silenced Discourse. Presenterat vid konferensen och publicerat i proceedings för NORDISCO 2012, 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction Linköping, Sweden, 21-23 November 2012.

 

Holmberg, K., Zimmerman Nilsson, M-H., Ericsson, C. & Lindgren, M. (2011). Arts education and discourse analysis in Sweden: perspectives and contexts of application. Presenterat vid konferensen och publicerat i proceedings för ”The third New Zealand Discourse Conference: Engaging with Discourse. AUT University 5-7 December 2011”.

 

Zimmerman Nilsson, M-H (2011). Högre musikutbildning för studenter med intellektuell funktionsnedsättning” presenterat vid Musikpedagogisk konferens i Malmö (NNMPF) Publicerat i proceedings för Musikpedagogisk konferens, Philosophical Positions in Music Education from a Nordic and International Perspective at Danmarks pedagogiska universitet, Köpenhamn, 30 mars-1 april 2011.