Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nóra Kerekes

Professor

Professor i medicinsk vetenskap (Psykiatri); Doktor i neurovetenskap

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, annan medicin och hälsovetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Ett holistiskt perspektiv där den unika individen är i centrum i en dynamisk och kontinuerligt föränderlig värld av ömsesidigt lärande.

Så kunde jag sammanfatta min människosyn, och naturligtvis därför även min pedagogiska hållning och forskningsintresse. Den består av tre pelare; holistiska perspektivet, individen i centrum, och dynamisk förändring och utveckling.

Läs mer om mitt forskningsområde i nyhetsartikel (aug 2018): Hon vill lindra människors lidande 

Jag har lett flera studier där icke-farmakologiska behandlingars (t.ex. yoga och meditation) effekter på beteendet, psykiska hälsan och även på personlighetsdimensioner studerades.

Läs om min studie kring yoga för fängelseinterner från brittiska The Guardian (sept 2018):

Could yoga save prisoners from a life of crime?

 UPPDRAG

Jag är grundare av forskningsplattformen "Center för Holistisk Psykiatri forskning (CHoPy)”
www.chopy.se

Aktuella forskningsprojekt:

2013 startade jag projektet "Mental and Somatic Health without borders” (MeSHe) som idag inkluderar ett flertal internationella forskare och doktorander: Se www.meshe.se

Projektet inkluderar två delprojekt, "MeSHe epidemiology" och "MeSHe clinical". Båda två har gemensam grund med fokus på att studera kulturspecifika indikatorer på psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser.

Syftet är att kunna ge alla en jämlik vård utan att diskriminera de individer som har invandrat eller vars föräldrar har invandrat till var kultur.

Studien har fått Etikprövningsmyndighetens godkännande

"Pain in psychiatric conditions" (PiPCo)
www.pipco.se

Ett internationellt och translationellt forskningsprojekt under min ledning där Bordeaux Universitet, Frankrike; Universitet Jaume i Castello, Spanien samt BUP vid NU sjukvården, Uddevalla; vid Skaraborgs Sjukhus, Skövde och vid Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg samarbetar.

 Projektet inkluderar prekliniska och kliniska studier. Den prekliniska delen fokuserar på neurobiologiska processer av nociception i farmakologiska modellen av ADHD hos möss och på cellbiologiska mekanismer som visar kopplingen mellan neuroinflammation och insulinreceptorer i hjärnan samt dess roll in psykiatriska diagnoser och aggressivitet. De kliniska studierna är i planeringsfas med fokus på förändrat smärtkänslighet i patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller aggressivitet.

 Projektet har en registrerad doktorand i Sahlgrenska Akademi, Göteborgs Universitet.

”Yoga som komplementär vårdinsatts för ungdomar med psykisk ohälsa och kriminalitet” ( SiS yoga)
www.sisyoga.se  

Under de senaste åren har ett flertal vetenskapliga studier visat evidens på att regelbundet utövande av yoga har positiva effekter på människor med psykisk ohälsa och på intagna med antisocialt beteende. Yogans effekt har dock ännu ej testats på unga med psykisk ohälsa och antisocialt beteende.

Hypotesen är att regelbunden yogaaktivitet (i kombination med vanliga behandlingar inom SiS) kommer att minska graden av aggressivitet, antisocialt beteende, depression och ångest, medan det ska leda till ökade positiva känslotillstånd och ökad kognitiv flexibilitet (i form av ökad impulskontroll och förbättrad uppmärksamhet). 

Studien har fått Etikprövningsmyndighetens godkännande.

Undervisning/handledning

Jag har över 25 års erfarenhet som universitetslärare (i en omfattande internationell kontext) och över 15 års erfarenhet som universitetslektor och handledare av C, D uppsatser och doktorsavhandlingar.

Ämnena som jag har undervisat är huvudsakligen biologiska ämnen: neurobiologi, cellbiologi, fysiologi, histologi, och under senare år kriminologi, vuxen och barnpsykiatri samt vetenskaplig teori och metod. Jag grundat och leder fristående kursen på avancerat nivå om ”Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd”.

Nyckelord

Aggression; hälsovetenskap; integrerad vård; komplementärmedicin, psykisk hälsa/ohälsa; socialpsykiatri; substansbruk; transdiagnostisk psykiatri.

RESEARCH GATE

Följ mig på  Research Gate_Nóra Kerekes

PUBLIKATIONER 

Referee granskade artiklar, ett urval från olika projekt

 1. Zouini, B., Sfendla, A., Hedman Ahlström B., Senhaji, M., and Kerekes N. (2019), Mental health profile and its relation with parental alcohol use problems and/or the experience of abuse in a sample of Moroccan high school students: an explorative study. Annals of General Psychiatry doi: 10.1186/s12991-019-0251-5

  2.      Kerekes, N., Brändström, S. and Nilsson, T. (2019), Imprisoning yoga: Yoga practice may increase the character maturity of male prison inmates. Frontiers in Psychiatry 2019 May doi: 10.3389/fpsyt.2019.00406

  3.      Zouini, B., Sfendla, A., Senhaji, M., Råstam, M. and Kerekes N. (2019), Somatic health and its association with negative psychosocial factors in a sample of Moroccan adolescents SAGE Open Medicine https://doi.org/10.1177/2050312119852527

  4.      Zouini, B., Senhaji, M. and Kerekes, N. (2019),  Self-reported aggressive and antisocial behavior in a sample of Moroccan high school students Psihologija OnLine-First Issue 00, Pages: 1-1 https://doi.org/10.2298/PSI181225001Z

  5.      Bador, K. and Kerekes, N. (2019), Evaluation of an integrated, intensive, cognitive behavior therapy treatment within addiction care. The Journal of Behavioral Health Services & Research https://doi.org/10.1007/s11414-019-09657-5

  6.      Sfendla, A., Hedman Ahlström, B., Lemrani, D., Senhaji, M. and Kerekes, N. (2018), Protective and risk factors of drug dependence in Moroccan clinical and prison populations. PeerJ https://doi.org/10.7717/peerj.5930

  7.      Bouchatta, O., Manouze, H., Bouali-Benazzouz, R., Kerekes, N., Ba M'Hamed, S., Fossat, P., Bennis, M. and Landry, M. (2018), Neonatal 6-OHDA lesion model in mouse induces Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)-like behaviour. Scientific Reports 18;8(1):15349. https://doi.org/10.1038/s41598-018-33778-0

  8.      Sfendla, A., Malmström, P., Thorstenson, S. and Kerekes, N. (2018), Yoga practice reduces the psychological distress levels of prison inmates Frontiers in Psychiatry 9:407 https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00407

  9.   Kerekes N, Fielding C, Apelqvist S (2017) “Yoga in correctional settings: A randomized controlled study” Frontiers in Psychiatry https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00204

  10.  Sfendla A., Zouini B., Lemrani D., Berman A.H., Senhaji M. and Kerekes N. (2017) "Psychometric properties of the Arabic version of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in clinical, inmate and young adult samples" Int Journal of Behavioral medicine doi: 10.1007/s12529-016-9623-2 http://rdcu.be/oOHX

 Samtliga publikationer ur databasen DiVa finns nedan under Publikationer.

 

Publikationer


Psychological distress in a sample of Moroccan prisoners with drug-dependence

Publicerat

Psychological distress in a sample of Moroccan prisoners with drug-dependence

Research regarding mental illness and drug addiction among inmates in Morocco requires increased knowledge; previous literature reported that...

Conduct disorder and somatic health in children : a nationwide genetically sensitive study

Publicerat

Conduct disorder and somatic health in children : a nationwide genetically sensitive study

Background Conduct disorder (CD), a serious behavioral and emotional disorder in childhood and adolescence, characterized by disruptive behavior an...

Evaluation of an Integrated Intensive Cognitive Behavioral Therapy Treatment Within Addiction Care

Publicerat

Evaluation of an Integrated Intensive Cognitive Behavioral Therapy Treatment Within Addiction Care

The study aimed to evaluate an integrated intensive cognitive behavioral therapy (CBT) group treatment for people with substance-related syndrome i...

Correction to : Physical health in children with neurodevelopmental disorders.

Publicerat

Correction to : Physical health in children with neurodevelopmental disorders.

The original version of this article unfortunately contained a mistake in Fig. 2 part labels, the label "d" was incorrectly labelled as "c" and the...

Imprisoning Yoga : Yoga Practice May Increase the Character Maturity of Male Prison Inmates.

Publicerat

Imprisoning Yoga : Yoga Practice May Increase the Character Maturity of Male Prison Inmates.

Background: A specific personality profile, characterized by low character maturity (low scores on the self-directedness and cooperativeness...

Mental health profile and its relation with parental alcohol use problems and/or the experience of abuse in a sample of Moroccan high school students : An explorative study

Publicerat

Mental health profile and its relation with parental alcohol use problems and/or the experience of abuse in a sample of Moroccan high school students : An explorative study

Background: Studies on mental health are scarce from Arab countries, especially studies focusing on adolescents. In addition to the neurobiological...

Physical health in children with neurodevelopmental disorders

Publicerat

Physical health in children with neurodevelopmental disorders

With increasing numbers of children being diagnosed with neurodevelopmental disorders (NDDs) attention has been drawn to these children's physical...

Self-reported aggressive and antisocial behaviors in Moroccan high school students

Publicerat

Self-reported aggressive and antisocial behaviors in Moroccan high school students

The aims of the present study were to map the level and distribution of aggressive and antisocial behaviors in a sample of Moroccan high school...

Somatic health and its association with negative psychosocial factors in a sample of Moroccan adolescents

Publicerat

Somatic health and its association with negative psychosocial factors in a sample of Moroccan adolescents

Background: Adolescence is a distinct developmental phase characterized by multiple physical and psychological changes andby an increased...

The level of sense of coherence among Swedish nursing staff

Publicerat

The level of sense of coherence among Swedish nursing staff

Aim To explore the level of sense of coherence among Swedish nursing staff. Design: An explorative quantitative study design was adopted using a...

Utveckling av ett nytt yrke inom socialpsykiatrisk vård

Publicerat

Utveckling av ett nytt yrke inom socialpsykiatrisk vård

The program in Social Psychiatric Care is a three-year program at the university level leading to a vocational qualification in social psychiatric...

Associations Between Conduct Disorder, Neurodevelopmental Problems and Psychopathic Personality Traits in a Swedish Twin Youth Population

Publicerat

Associations Between Conduct Disorder, Neurodevelopmental Problems and Psychopathic Personality Traits in a Swedish Twin Youth Population

Previous research has found a complex relationship between psychopathic traits, neurodevelopmental problems (NDPs), and conduct disorder (CD) in...

Neonatal 6-OHDA lesion model in mouse induces Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)-like behaviour

Publicerat

Neonatal 6-OHDA lesion model in mouse induces Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)-like behaviour

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common neurodevelopmental disorder characterized by impaired attention, impulsivity and...

Prison Adjusted Measure of Aggression (PAMA)

Publicerat

Prison Adjusted Measure of Aggression (PAMA)

Risk and protective factors for drug dependence in two Moroccan high-risk male populations

Publicerat

Risk and protective factors for drug dependence in two Moroccan high-risk male populations

Background Substance use is linked to biological, environmental, and social factors. This study provides insights on protective and risk factors fo...

The Prison Adjusted Measure of Aggression (PAMA) : Psychometric Characteristics of a New Tool Measuring Change in Aggressive Behaviors in Correctional Settings

Publicerat

The Prison Adjusted Measure of Aggression (PAMA) : Psychometric Characteristics of a New Tool Measuring Change in Aggressive Behaviors in Correctional Settings

There is a need for instruments that can be used in correctional settings to measure changes in aggressive behaviors over a limited time period. Th...

Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates

Publicerat

Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates

Background: Psychiatric ill-health is prevalent among prison inmates and often hampers their rehabilitation. Rehabilitation is crucial for reducing...

A 3-year follow-up study of Swedish youths committed to juvenile institutions : Frequent occurrence of criminality and health care use regardless of drug abuse

Publicerat

A 3-year follow-up study of Swedish youths committed to juvenile institutions : Frequent occurrence of criminality and health care use regardless of drug abuse

This 3-year follow-up study compares background variables, extent of criminality and criminal recidivism in the form of all court convictions, the...

Mechanisms of pain hypersensitivity in a pharmacological mouse model of attention-deficit/hyperactivity disorder

Publicerat

Mechanisms of pain hypersensitivity in a pharmacological mouse model of attention-deficit/hyperactivity disorder

Personality and trait aggression profiles of male and female prison inmates

Publicerat

Personality and trait aggression profiles of male and female prison inmates

Gender specific personality profiles in association with the level of aggressive antisocial behavior in offenders have not been previously...

Psychometric Properties of the Arabic Version of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Clinical, Prison Inmate, and Student Samples

Publicerat

Psychometric Properties of the Arabic Version of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Clinical, Prison Inmate, and Student Samples

Purpose The study aimed to validate the Arabic version of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) by (1) assessing its factor structure,...

The coexistence of psychiatric and gastrointestinal problems in children with restrictive eating in a nationwide Swedish twin study

Publicerat

The coexistence of psychiatric and gastrointestinal problems in children with restrictive eating in a nationwide Swedish twin study

Background Restrictive eating problems are rare in children but overrepresented in those with neurodevelopmental problems. Comorbidities decrease...

The protective effect of character maturity in child aggressive antisocial behavior

Publicerat

The protective effect of character maturity in child aggressive antisocial behavior

BACKGROUND: Childhood aggressive antisocial behavior (CD) is one of the strongest predictors of mental health problems and criminal behavior in...

Yoga in Correctional Settings : A Randomized Controlled Study

Publicerat

Yoga in Correctional Settings : A Randomized Controlled Study

Background: The effect of yoga in the reduction of depressive symptoms, anxiety, stress, anger as well as in the increased ability of behavioral...

Acute and chronic glue sniffing effects and consequences of withdrawal on aggressive behavior

Publicerat

Acute and chronic glue sniffing effects and consequences of withdrawal on aggressive behavior

Drug abuse act on brain mechanisms that cause a high-risk individual to engage in aggressive and violent behavior. While a drug-violence relationsh...

Aggressive Antisocial Behaviors Are Related to Character Maturity in Young Swedish Violent Offenders Independent of ADHD

Publicerat

Aggressive Antisocial Behaviors Are Related to Character Maturity in Young Swedish Violent Offenders Independent of ADHD

Background: Antisocial personality and psychopathic traits have constantly been found to accompany criminal and aggressive behaviors, but little...

Antisocial behavior and polymorphisms in the oxytocin receptor gene : findings in two independent samples

Publicerat

Antisocial behavior and polymorphisms in the oxytocin receptor gene : findings in two independent samples

The quantitative genetic contribution to antisocial behavior is well established, but few, if any, genetic variants are established as risk factors...

Partnership Interacts with the Association between Leisure-Time Physical Activity and Positive Affect

Publicerat

Partnership Interacts with the Association between Leisure-Time Physical Activity and Positive Affect

Background: Subjective well-being is a central concept of positive psychology, and is directly coupled with a high level of positive affect and a l...

The genetic and environmental structure of the character sub-scales of the temperament and character inventory in adolescence.

Publicerat

The genetic and environmental structure of the character sub-scales of the temperament and character inventory in adolescence.

BACKGROUND: The character higher order scales (self-directedness, cooperativeness, and self-transcendence) in the temperament and character invento...