Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sara Willermark

Universitetslektor

Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom området forskningsmiljöer, lärande i och för det nya arbetslivet, lina, forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


FORSKNINGSINTRESSE

Jag intresserar mig för samhällets digitalisering i allmänhet och skolans digitalisering i synnerhet. I min forskning undersöker jag hur digitalisering förändrar vilkoren för lärare och lärande och vad som krävs för ett digitalt ledarskap. 

FORSKNINGSPROJEKT 

Deltagande i forskningsprojekt:

- Leading Digitalization in School (LEADS) (2020-2022)

- DigitaL - Lärande i en digitaliserad region (2014-2019)

- Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU) (2011-2014) 

- Skolverkets matematiksatsning (2011–2013) 

AVHANDLING

Min avhandling "Digital Didaktisk Design. Att utveckla undervinsingspraktiken i och för en digitaliserad skola" finns

här  Avhandlingen blev utsedd till Skolportens favorit (läs gärna mer här) och recenseras i Pedagogiska Magasinet (läs här). 

 

UNDERVISNING 

Jag undervisar främst på Digitala medier programmet och kurser inom exempelvis designteori, forskningsmetodik och examensarbete. Jag undervisar också på lärarprogrammet samt kurser inom högskolepedagogik. 

 

PUBLIKATIONER (i urval)

Willermark, S., Pareto, L. Unpacking the Role of Boundaries in Computer-Supported Collaborative Teaching. Comput Supported Coop Work (2020). https://doi.org/10.1007/s10606-020-09378-w 

 

Willermark, S. (2020, August). Interaction Disclosed: Unpacking Student Computer Supported Collaborative Learning. In proceedings of Americas Conference on Information Systems. 

 

Willermark, S., & Sigríður Íslind, A.  Appelgren, T., Eklund Taavo, M.  (2020, January). The polite pop-up: An experimental study of pop-up design characteristics and user experience. In Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences

 

Högberg, K., & Willermark, S. (2020, January). Among Followers and Rebels: Professional Identity and Digitalization of Work. In Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences.

 

Högberg, K., Olsson, A. K., & Willermark, S. (2019). In an urban food desert: A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC. In Uddevalla symposium,.  

 

Bernhardsson, L., Willermark, S., & Högberg, K. (2019). Designing for an Active Learning Classroom: How Technology Makes a Difference in Higher Education. In ICER2019.

 

Högberg, K., & Willermark, S. (2019, January). Making Sense of Organizational Social Media–An International Longitudinal Case Study of Hotel Employees. In Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences.

 

Bernhardsson, L., & Willermark, S. (2018). " Just in Time": Tidig feedback för ökat lärande. In VILÄR, 6-7 december 2018, Mölndal, Sverige(pp. 7-7). Högskolan Väst.

 

Willermark, S. (2018). Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola (Doctoral dissertation, Högskolan Väst).

 

Pareto, L & Willermark, S (2018). TPACK In Situ: A Design-Based Approach Supporting Professional Development in Practice. Journal of Educational Computing Research. https://doi.org/10.1177/0735633118783180

 

Willermark, S. (2018). Technological pedagogical and content knowledge: A review of empirical studies published from 2011 to 2016. Journal of Educational Computing Research56(3), 315-343. 

 

Winman, T., Spante, M., Willermark, S., Svensson, L., & Lundh Snis, U. (2018). Digitaliseringen i skolan: möjligheter och utmaningar. Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/digitaliseringen-i-skolan---mojligheter-och-utmaningar

 

Pareto, L & Willermark, S. \"Prata och göra matematik tillsammans med digital teknik\" i Kollaborativ undervisning i Ditital skolmiljö. (Red) Sofkova Hashemi, S., & Spante, M. (2016). 

 

Högberg, K & Willermark, S (2016). Destination Unknown: Employees Perceptions´of Digital Competence in Public and Private Organisations. Workshop paper presented at European Conference on Information Systems (ECIS). Istanbul. 

 

 Willermark, S., Pareto, L., & Hashemi, S. S. Didactical Designs in use  - Exploring  Technological, Pedagogical and Content Knowledge (2015). In Conference on Designs for Learning (p. 253).

 

Willermark, S. Obstacles Supporting Expansive Learning (2015) in International Conference on Computer Supported Collaborative Learning Conference Proceedings  (Vol 1  2015 751-752) 

 

Willermark, S., & Pareto, L. (2015, March). Progression in Practice: Development of TPACK in didactical designs. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2015, No. 1, pp. 79-86).

 

 Pareto, L., & Willermark, S. (2014). Can Teachers’ Fragmented Work Situation Jeopardize Professional Development of Future Teaching Practices?. In Open Learning and Teaching in Educational Communities (pp. 464-469). Springer International Publishing. 

 

Pareto, L, Spante, M & Willermark, S (2014) Challenges of Implementing Interactivity in the Classroom. In IRIS  Proceedings: Proceedings of the 37th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 37)

 

 Willermark, S., & Pareto, L. (2013). Challenges of Achieving ICT Competent Teachers through Continuing Professional Development: Teachers’ Perspectives. In IRIS (No. 36). Akademika forlag. 

ÖVRIGT

Jag har skrivit texter för skolverkets moduler samt medverkat i en av skolverkets forskningsöversikter  Vidare medverkar jag i boken "Kollaborativ undervisning i digital undervisning" som främst vänder sig till skolledare, lärare och lärarstuderande.  Jag ingår i referensgrupper för bland annat skolinspektionen och Kantar Sifos affärsområde 'Sensemiotics'. 

RESEARCH GATE

Följ mig på Research Gate

MEDIA

Intervju där jag berättar om min avhandling

LEADS - Artikel om mitt projekt Leda Digitaliseing i Skolan  

 

 

Publikationer


Among Followers and Rebels : Professional Identity and Digitalization of Work

Publicerat

Among Followers and Rebels : Professional Identity and Digitalization of Work

The digitalization of work practices has changed the conditions for many professions. In this study, we explore the relation between professional...

Interaction Disclosed : Unpacking Student Computer Supported Collaborative Learning

Publicerat

Interaction Disclosed : Unpacking Student Computer Supported Collaborative Learning

The digitalization of higher education has been on the political agenda for decades. Many universities have invested in Active Learning Classrooms...

The Polite Pop-Up : An Experimental Study of Pop-Up Design Characteristics and User

Publicerat

The Polite Pop-Up : An Experimental Study of Pop-Up Design Characteristics and User

Pop-up boxes have been widely used to catch users' attention and highlight specific information. Yet, according to previous research, there is a hi...

Unpacking the Role of Boundaries in Computer-Supported Collaborative Teaching

Publicerat

Unpacking the Role of Boundaries in Computer-Supported Collaborative Teaching

In this study, we explore the role of boundaries for collaborative learning and transformation of work practices to occur. We report from a...

Designing For An Active Learning Classroom : How Technology Makes A Difference In Higher Education

Publicerat

Designing For An Active Learning Classroom : How Technology Makes A Difference In Higher Education

Active Learning Classroom (ALC) has been introduced in many universities designed to promote active, student-centered learning to facilitate new...

In an urban food desert : A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC

Publicerat

In an urban food desert : A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC

Food deserts, i.e., socially distressed neighborhoods with little access to healthy food, constitute a growing concern in the United States. In thi...

Making Sense of Organizational Social Media : An International Longitudinal Case Study of Hotel Employees

Publicerat

Making Sense of Organizational Social Media : An International Longitudinal Case Study of Hotel Employees

When new Information Technologies (IT) are implemented in an organization, this creates new situations that need to be understood and made sense of...

TPACK in situ : A Design-based Approach Supporting Professional Development in Practice

Publicerat

TPACK in situ : A Design-based Approach Supporting Professional Development in Practice

Technological pedagogical and content knowledge (TPACK) is a well-known conceptual framework for what knowledge teachers need in order to teach...

Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

Publicerat

Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en såd...

Digitaliseringen i skolan : möjligheter och utmaningar

Publicerat

Digitaliseringen i skolan : möjligheter och utmaningar

"Just in Time" : Tidig feedback för ökat lärande

Publicerat

"Just in Time" : Tidig feedback för ökat lärande

Genomströmning är ett begrepp som ofta används för att mäta hur lönsam en kursär för lärosätet. Det ger ett ekonomiskt mått på en kurs. Det är ocks...

Technological Pedagogical and Content Knowledge : A Review of Empirical Studies Published From 2011 to 2016

Publicerat

Technological Pedagogical and Content Knowledge : A Review of Empirical Studies Published From 2011 to 2016

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) has been introduced asa conceptual framework for the knowledge domains teachers need to...

Didactical designs in use : exploring technological, pedagogical and content knowledge

Publicerat

Didactical designs in use : exploring technological, pedagogical and content knowledge

In this article we operationalize the Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) model as an analytic lens to trace progression in...

Prata och göra matematik tillsammans med digital teknik

Publicerat

Prata och göra matematik tillsammans med digital teknik

Work-integrated Learning in a Doctoral Course in Informatics

Publicerat

Work-integrated Learning in a Doctoral Course in Informatics

Being the first university in the world to provide doctoral program in Work-integrated Learning (WIL), we face the challenge of how to integrate...

Obstacles Supporting Expansive Learning

Publicerat

Obstacles Supporting Expansive Learning

We discuss key findings inspired by concepts of expansive learning theory by illustrating results from empirical research on technology-mediated...

Progression i praktiken : att utveckla matematikundervisning genom samarbete och digital teknik

Publicerat

Progression i praktiken : att utveckla matematikundervisning genom samarbete och digital teknik

Progression in Practice : Development of TPACK in didactical designs

Publicerat

Progression in Practice : Development of TPACK in didactical designs

We report results from a three-year School Development Project in which digital technology supports cross-border collaboration and innovative model...

Can teachers’ fragmented work situation jeopardize professional development of future teaching practices?

Publicerat

Can teachers’ fragmented work situation jeopardize professional development of future teaching practices?

Digitization of schools has been on the political agenda for decades, but despite all reforms, technology investments and professional development...

Challenges of Implementing Interactivity in the Classroom

Publicerat

Challenges of Implementing Interactivity in the Classroom

Digitalization of schools has been on the agenda for decades and has resulted in new demands on teachers' skills in order to implememt technology...

Challenges of Achieving ICT Competent Teachers through Continuing Professional Development : Teachers' perspectives

Publicerat

Challenges of Achieving ICT Competent Teachers through Continuing Professional Development : Teachers' perspectives

This paper addresses the problem of how to reach an Information and Communication Technology (ICT) competent teaching faculty in Swedish compulsory...

Educational technology in teaching : What do teachers perceive they need in order to develop their professional competence?

Publicerat

Educational technology in teaching : What do teachers perceive they need in order to develop their professional competence?

 This paper addresses the challenge of how to reach an Information and Communication Technology (ICT) competent teaching faculty in the Swedish...

Expansive Learning in Transforming Teaching Practices

Publicerat

Expansive Learning in Transforming Teaching Practices