Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Universitetslektor


Universitetslektor

susanne.andersson@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsofrämjande processer och faktorer.

Forskningsintresse

Min forskning handlar huvudsakligen om diabetes och andra långvariga sjukdomar. Avhandlingen från 2012, ”Med risk för diabetes – Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes” fokuserade på erfarenheter av att leva med prediabetes. Min fortsatta forskning har kommit att inriktas på hur människor lär sig leva med olika långvariga sjukdomar och hur detta lärande kan stödjas. En forskningsbaserad didaktisk modell; Utmaningen att ta rodret i sitt liv-lärande vid långvarig sjukdom, har implementerats och utvärderats i olika vårdkontext, så som dialysvård och gruppundervisning till personer med diabetes typ 2. KOLinfo - en gruppbaserad personcentrerad egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd riktat till patienter med KOL studeras med patientmedverkan. Andra aktuella forskningsområden berör Hypertoni och digitala fotundersökningar vid diabetes.

Uppdrag externt (inom och utom akademin)

 • Ingår i ett nationellt nätverk om patienters lärande
 • Är klinisk lektor inom primärvården
 • Är FoU ledare vid Primärvårdens Fou Centrum, Skaraborg
 • Handleder ST läkare i primärvård i projekt.  
 • Jag anlitas regelbundet för review av internationella vetenskapliga artiklar
 • Ingår i en tvärprofessionellt sammansatt expertgrupp när det gäller fotundersökningar och diabetes.

Undervisning/handledning

Undervisar i sjuksköterskeprogrammet, i specialistsjuksköterskeprogrammen och i handledarutbildning på avancerad nivå. Har inriktningsansvar för specialistsjuksköterskeprogrammet vid diabetes. Är kursansvarig och examinator. Handleder examensarbeten på avancerad nivå samt examinerar examensarbeten på grundnivå.

Nyckelord

Diabetes, didaktik, gruppundervisning, långvarig sjukdom, lärande, nedsatt glukostolerans, prediabetes, screening, självskattad hälsa

Publikationer

Susanne Anderssons publikationer

 • Svanström, R., Rosen, H., Andersson, S., & Berglund, M. (2016). Moving from theory to practice: Experience of implementing a learning supporting model designed to increase patient involvement and autonomy in care. BMC Research Notes. 9:361. DOI 10.1186/s13104-016-2165-5
 • Andersson, S., Karlsson, V., Bennet, L., Fellbrant, K. & Hellgren, M. (2016). Attitudes Regarding Participation in a Diabetes Screening Test among an Assyrian Immigrant Population in Sweden. Nursing Research and Practice. DOI: 10.1155/2016/1504530.
 • Ahmadi, NS., Bennet, L., Larsson, CA., Andersson, S., Månsson, J. V Lindblad, U. (2016) Clinical characteristics of asymptomatic left ventricular diastolic dysfunction and its association with self-rated health and N-terminal B-type natriuretic peptide: a cross-sectional study. ESC Heart Failure, 3(3), 205-211
 • Thorstensson, S., Fröden, M., Vikström, V., Andersson, S. (2016). Swedish school nurses’ experiences in supporting students with type 1 diabetes in their school environment. Nordic journal of nursing research, Vol 36(3), 142-147.6. DOI:10.1177/0107408315615020
 • Andersson, S., Ek, K., Rosen, H., Svanström, R. & Berglund, M. (2015). Nurses' experiences of supporting patients' learning with the didactic model "The challenge to take charge of life with long-term illness" — an implementation study. Journal of Clinical Nursing. 24:23-24, 3406-3416. DOI:101111/jocn.12960
 • Faktagranskat bokkapitel Sid 416-448. Kapitel 17
  Bente Bassett (2010). Omvårdnad vid diabetes mellitus i (Kamp Nielsen, 2010) Specifik omvårdnad. Stockholm: Norstedt.
 • Författat bokkapitel
  Andersson, S., Berglund, M & Kjellsdotter, A. (2017). Att drabbas av långvarig sjukdom i (Dahlberg och Ekman, 2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Stockholm: Liber.

 • Lära och bemästra vid långvarig sjukdom Hur involverar vi patienter i patientutbildning på riktigt?” Berglund, M., Johansson, K., Kjellsdotter, A, Andersson, S. (2020 )
  Artikeln är accepterad för publikation i Dialäsen, en tidning för personal inom transplantation och njursjukvård samt i Diabetesvård - en tidning för Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD.

 • Medverkat i ett öppet brev ställt till Socialminister Lena Hallengren samt Ordförande i Sveriges kommuner och regioner Anders Knape, med krav på en nationell plan för en god och jämlik fotvård vid diabetes (2020-08-25). Debattartikeln är underskriven av ett 20 tal olika representanter i Diabetesföreningar, Fotterapeuter, RiksSår, medicinsk fotterapeut, ortopedingenjörer, fysioterapeuter, distriktssköterska/ diabetessköterskor, lektorer, allmänläkare, ortopedläkare samt överläkare verksamma inom området diabetes. Artikeln är publicerad 2020-09-16 i Dagens Medicin, en tidning som riktar sig till läkare, sjuksköterskor samt tjänstemän och politiker i kommun och regioner. Se länk https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/17/skapa-en-nationell-plan-for-en-god-fotvard/