Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Thomas Winman

Thomas Winman

Universitetslektor

thomas.winman@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Institutionen för ekonomi och IT . Forskar inom samhällsvetenskap, humaniora, arbetsintegrerat lärande.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är teoretiskt grundad i en sociokulturell och aktivitetsteoretisk idétradition och behandlar frågor om kommunikativ, kognitiv socialisering och kunskapsproduktion i institutionella miljöer. Det omfattar ett intresse för hur människor utvecklar kunskaper - hur de tar till sig, kollektivt upprätthåller och genererar kunskaper och förhållningssätt - inom ramen för olika organisationer och institutioner i samhället.

Mitt intresse tar utgångspunkt i konstitueringen av lokala arbetspraktiker där människor, artefakter och diskurser studeras in situ. Det är en del av det arbetsintegrerade lärandet, där jag studerar arbetets förutsättningar och hur professionell och organisatorisk kunskap utvecklas och förstås.

Undervisning/handledning

Jag undervisar främst på socialpedagogiska programmet och på forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Det är även i dessa utbildningar som jag främst handleder, även om jag har viss handledning i andra ämnen och utbildningar.

Nyckelord

Lärande, verksamhetsutveckling, AIL, integrationsarbete, IT och lärande, professionell kunskap, lärprocesser, koordinering, organisering.

Publikationer