Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tuba Inal

Tuba Inal

Universitetslektor


Docent

tuba.inal@hv.se I332

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, freds- och konfliktsforskning, genusstudier.

Forskningsintresse

Jag är universitetslektor i statsvetenskap på International Program in Politics and Economics. Mina forskningsintressen sträcker sig från internationell humanitär rätt, turkisk konstitutionell lagstiftning och europeiska mänskliga rättighetsregimer till politiskt ledarskap och filmisk representation av sexuellt våld i Turkiet. Det centrerar runt frågor om kön och politik. Mina nuvarande projekt fokuserar på sexuellt våld, särskilt på våldtäktskulturer.

Undervisning/handledning

Jag undervisar kurser i internationell politik samt statsvetenskaplig forskning, teori och metod. Ytterligare handleder jag kandidat- och masteruppsatser.

Nyckelord

Sexuellt våld mot kvinnor, internationella mänskliga rättigheter, humanitär rätt, kvinnor och politik

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?q=Tuba+Inal&d=swepub&m=10&p=1&s=c