Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen fokuserar teori och praktik för friformsmodellering. Teorin bakom friformskurvor och friformsytor tas upp. Även kopplingen mellan kurvor och ytor tas upp, både i teorin och i praktiken. Vidare förklaras analys av kurvor och ytor samt övergångar mellan dessa.

Olika praktiska tillämpningar och lösningar av problem ingår som en stor del av kursen. Tillämpningen av de praktiska momenten sker i CAD programmet NX, men är fokuserade på generell kunskap som är överförbar till andra CAD system, till exempel CATIA.

Detta är den första fördjupande kursen inom modelleringsverktyg.

Schema

Undervisningsform

Kursen ges på distans vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmateial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut.

Behörighet

Vid varje kursanmälan prövas din behörighet. Fullgjorda kursfordringar om 180 hp inom maskinteknik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett arbetsgivarintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen nedan och se exempel på den information som efterfrågas.

CV-mall att bifoga vid anmälan

cv-mall.docx

Exempel på ifylld CV-mall

cv-mall-exempel.docx

 

 

 

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Bränneby