Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som produkter ska kundanpassas.

Industri och akademi

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.

Kursen är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ProdEx-projektet. ProdEx syftar till att ge kurser på avancerad nivå för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Schema 

Kursen ges helt på distans. 
12 november kl. 08.00 - 12.00, ZOOM-uppkoppling 
19 november kl. 08.00 - 12.00, ZOOM-uppkoppling 
26 november kl. 08.00 - 12.00, ZOOM-uppkoppling 
3 december kl. 08.00 - 12.00, ZOOM-uppkoppling 
10 december kl. 08.00 - 16.30, ZOOM-uppkoppling 

Kursen planeras även att ges under våren 2021, med start vecka 11.

Undervisningsform

Kursen ges delvis på distans, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmateial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut.

Behörighet

Fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller motsvarande.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett intyg om din arbetslivserfarenhet som styrks av din närmaste chef, samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen som ger exempel på den information som efterfrågas, om du inte redan har ett eget CV. CV-mall finner du nedan.

CV-mall att bifoga vid anmälan 

cv-mall.docx

Nedan finner ni exempel på hur man fyller i CV-mallen  

cv-mall-exempel.docx

 

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Bränneby