Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Enligt Svenska Diabetesförbundet är det över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag, varav 85 till 90 procent har typ 2-diabetes.

”Det är väldigt stort problem och det kommer bli ett ännu större problem i framtiden. I Sverige, men även internationellt” säger Anette Jonasson, klinisk adjunkt på Högskolan Väst. ”Det är viktigt att vi fångar upp de som är sjuka i diabetes tidigt, för att det finns risk för komplikationer som kostar både i lidande och i ekonomiska termer."
Anette har arbetat länge som diabetessjuksköterska inom primärvården. Idag är hon ansvaring för uppdragsutbildningen Avancerad vård vid diabetes och inriktningsansvarig för programmet Specialistsjuksköterska med inriktning diabetes. Men parallellt med sitt arbete på Högskolan Väst, arbetar Anette fortfarande med diabetesvård på en vårdcentral - för att utbildning och klinisk verksamhet ska kopplas samman.

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare, främst är det typ 2-diabetes som ökar, berättar Anette. De patienterna följs inom primärvården och det är därför viktigt att det finns rätt kompetens för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Det är även vanligt med diabetes bland äldre personer som finns inom den kommunala vården. Även här behövs rätt kompetens för att möta upp behovet.

”Sedan 2009 måste alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ha en utbildad diabetessköterska som har 15 högskolepoäng inom diabetesvård. Och kursen Avancerad vård vid diabetes är grundkursen” berättar Anette. ”Det är därför många vårdcentraler och sjukhus som skickar sina medarbetare på den här utbildningen.”

Kursen Avancerad vård vid diabetes som uppdragsutbildning är riktad mot verksamheter som har ett behov av att vidareutbilda sjuksköterskor inom diabetesområdet. Det kan vara verksamheter inom primärvård, sjukhusvård eller kommunal vård.

”Man lär sig om diabetessjukdomen” förklarar Anette. ”Hur det fungerar i kroppen. Hur man behandlar diabetes. Det handlar om att stödja personen med diabetes i sin egenvård utefter sin specifika livssituation. Det handlar om sådant som stöd och råd kring kost, motion, medicinering och blodsockermätning. Hur ska vi som diabetessjuksköterskor kunna coacha en person som lever med långvarig sjukdom?”

”Efter avslutad kurs har man grundkunskapen som behövs för att arbeta som diabetessjuksköterska inom olika verksamheter som inom primärvård, på diabetesmottagning på sjukhus eller inom kommunal vård. Både med vuxna och med barn som har diabetes” berättar Anette.

Högskolan Väst anordnar även kursen inom ramen för ordinarie utbud, inte bara som uppdragsutbildning. Innehållsmässigt är de likadana. Men uppdragsutbildningen finns till för de uppdragsgivare som vill ha en garanterad plats.

Eftersom kusen vänder sig till de som arbetar som sjuksköterska redan idag är kursens upplägg och innehåll anpassat efter yrkesverksamma. Den läses på halvfart, främst på distans och ger 15 högskolepoäng.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen!


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Anette Jonasson

Anette Jonasson Universitetsadjunkt Klinisk adjunkt
anette.jonasson@hv.se
Senast uppdaterad