Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning på halvfart (halvtid).

Kursen innehåller:

 • normal metabolism och patofysiologi vid diabetes
 • kost- och näringslära relaterat till diabetessjukdom
 • diabeteskomplikationer: orsaker, konsekvenser och prevention
 • egenvårdsbehov utifrån personens livssituation
 • nationella riktlinjer och styrdokument
 • olika behandlingsprinciper vid diabetes
 • personcentrerad vård
 • förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
 • diabetessjuksköterskans roll och samordning av diabetesvården
 • evidensbaserad vård och behandling
 • diabetessjukdomens komplexitet i förhållande till biologiska, sociala, psykologiska och kulturella aspekter

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examination/Examen

Examination sker i form av salstentamen, individuell muntlig presentation vid seminarium, individuell skriftlig hemtentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatoriska workshops.

Förkunskaper/Behörighet

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Genomförande

Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs främst som distansutbildning dock är fyra dagar på Campus vid Högskolan Väst i Trollhättan. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Frågor om kursen ställs till:

Kursansvarig Anette Jonasson
0701-039911
anette.jonasson@hv.se

Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Eva-Lena Fast

Eva-Lena Fast Handläggare
eva-lena.fast@hv.se

Anette Jonasson

Anette Jonasson Universitetsadjunkt Klinisk adjunkt
anette.jonasson@hv.se
Senast uppdaterad