Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Utbildningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på sjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom vårdområdet diabetesvård. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. Programmet ger dig fördjupade kunskaper om diabetessjukdomen och dess komplikationer samt i att utföra hälsobedömningar och ge stöd till egenvård. Detta är ett utmanade och ansvarsfullt arbetet som kräver att du har kunskap i såväl lärstödjande handlingar som förebyggande arbete, samt i att kunna hantera teknisk utrustning och behandling. Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan. När du tagit examen från programmet är du förberedd och behörig för vidare studier på forskarutbildningsnivå.
Utbildningen går att söka från 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Läs mer om anmälan och antagning till Specialistsjuksköterskeutbildning

Akademisk specialisttjänstgöring

Hör med din arbetsgivare om de har Akademisk specialisttjänstgöring - AST. För mer info om AST

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom diabetesvård arbetar med omvårdnad av personer med prediabetes och diabetes, hos både barn och vuxna. Du kan arbeta på mottagningar såväl inom slutenvård som i primärvård och kommunal hälso-och sjukvård.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

I utbildningsprogrammets kurser är ett Arbetsintegrerat lärande – AIL pedagogisk utgångspunkt. Det betyder att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) integreras med teoretiska studier på campus. Du kommer att få identifiera komplexa omvårdnadsproblem från vården, analysera och problematisera dessa under den teoretiska delen, för att sedan återkoppla till vårdverksamheten. De verksamhetsförlagda studierna, som du planerar tillsammans med din handledare, utgår från en basplacering som du återvänder till under hela utbildningen.

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot diabetesvård

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 mars 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-99883

EXTRA INFORMATION

Första kursen på programmet, Avancerad vård vid diabetes, kommer kursdagarna i de flesta fall, vara varannan vecka på onsdagar Högskolan Väst, Trollhättan och varannan vecka tisdagar på Göteborgs Universitet.

Vill du veta mer?