Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En student tränar på att ta blodtryck. foto

Om utbildningen

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda omvårdnaden inom området diabetes. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.
Programmet ger dig fördjupade kunskaper om diabetessjukdomen och dess komplikationer samt i att utföra hälsobedömningar. Du får också kunskap om pedagogik, didaktik och lärande vid långvarig sjukdom för att stödja och stärka egenvårdsförmågan hos personer med diabetes. Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan.

Utbildningen genomförs i samverkan

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Du antas till ett av lärosätena men undervisningen kommer att bedrivas vid båda lärosätena under utbildningens första kurs. Genom samarbetet tas varje lärosätes specifika ämneskompetens och akademiska kompetens tillvara, vilket främjar kvalitetsutvecklingen och nationell samverkan.
Läs mer om anmälan och antagning till Specialistsjuksköterskeutbildning

Akademisk specialisttjänstgöring

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Hör med din arbetsgivare om de har Akademisk specialisttjänstgöring - AST. För mer info om AST

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom diabetesvård arbetar med omvårdnad av personer med prediabetes och diabetes, hos både barn och vuxna. Du kan arbeta på mottagningar såväl inom slutenvård som i primärvård och kommunal hälso-och sjukvård.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

I utbildningsprogrammets kurser är ett Arbetsintegrerat lärande – AIL pedagogisk utgångspunkt. Det betyder att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) integreras med teoretiska studier på campus. Du kommer att få identifiera komplexa omvårdnadsproblem från vården, analysera och problematisera dessa under den teoretiska delen, för att sedan återkoppla till vårdverksamheten.
VFU-platser finns på flertalet orter Västra Götalandsregionen vilket kan innebära en resekostnad för dig som student. Läs mer om VFU
Studenter förutsätts vara grundvaccinerade enligt svenska vaccinationsprogrammet. Observera att vaccinationsprogrammet kan förändras. Vissa verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten.

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot diabetesvård

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 mars 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-97733

EXTRA INFORMATION

Undervisningen genomförs med ett mindre antal obligatoriska campusförlagda tillfällen per termin. Övriga undervisningsmoment genomförs digitalt via Zoom på schemalagda dagar. De campusförlagda tillfällena kan under programmets första kurs ges antingen på Högskolan Väst eller på Göteborgs universitet.
Här kan du läsa mer om programmet Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anette Jonasson

Preliminärt antal platser

15

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR