Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som lärare.

Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och/eller samla in data till examensarbete på något utav våra utländska partneruniversitet. Det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några utav våra partneruniversitet.

Inresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och delta i föreläsningar och seminarier. Det finns även möjlighet olika teoretiska kurser. Ytterligare information för studenter och lärare se Studera/Praktisera utomlands eller kontakta institutionens koordinatorer för sjuksköterske- och specialist sjuksköterskeprogrammet samt socialpsykiatrisk vård, Regina Nobis eller Susanne Forsgren Gebring.

Nedan kan du läsa specifik information för de olika programmen.

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast