Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Kursen ger dig förberedelser till att självständigt kunna bedöma, planera, genomföra, utvärdera vård, behandling och omvårdnaden hos personer som lever med hypertoni och hjärtsvikt. Genom föreläsningar, Case, seminarier och eget arbete ges möjlighet för fördjupade kunskaper omfattande etiologi, diagnostik, undersökningar, medicinsk och farmakologisk behandling. Kursen ger också fördjupade kunskaper om sjuksköterskans kärnkompetenser och kompetensområdet omvårdnad av patienter med komplexa vårdbehov vid hypertoni och hjärtsvikt. Personcentrerat och normmedvetet förhållningsätt ligger som grund för hela vården av personer som lever med hypertoni och hjärtsvikt

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Sjuksköterskeexamen med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad samt svenska 3 eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-75075

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs med två schemalagda föreläsningar på Campus i Trollhättan övriga föreläsningar genomförs via Zoom. Kursdag tisdagar.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter