Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Kursbeskrivning:
Enligt NE är finita elementmetoden en "datorbaserad generell metod för numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik". I denna kurs ska vi försöka ta reda på vad detta kan betyda, i såväl teori som praktik. Detta kan låta lite skrämmande men vi ska försöka närma oss metoden liksom ur ett drönarperspektiv, d.v.s. hålla oss ganska jordnära, genom att testa metoden i praktiken med hjälp av mjukvaran/beräknings- och simuleringsplattformen comsol multiphysics, men även försöka få lite perspektiv, och inblick i hur metoden egentligen fungerar. Dock utan ambition att nå några svindlande höjder vad den omfattande teoribildningen som utvecklats kring metoden.
Metodens idé kan sägas vara att försöka beräkna hur saker och ting fungerar, i stor skala, genom att dela in det man vill studera i (tänkta) små ’element’/bitar, och att sedan kombinera förståelse för hur elementen fungerar var för sig, i liten skala, med hur de interagerar med övriga element, i första hand sina grannar.
Kursen avser i första hand att ge en orientering kring metodikens väsen och dess tillämpningar, men kan kanske också vara av intresse för dig som redan gjort en och annan beräkning med metoden men som vill veta lite mer om hur den fungerar i grunden, och kanske upptäcka att den är generell och kan appliceras inom många olika tillämpningsområden.
Kursen ges helt på distans och helt asynkront, dvs kursmaterial kommer att tillhandahållas på Högskolan Västs lärplattform Canvas huvudsakligen i form av videomaterial. Vi kommer även, där så är lämpligt, att använda valda delar av Comsol multiphysics eget utbildningsmaterial.
INDUSTRI OCH AKADEMI
Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ett av våra utbildningsprojektet. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.
Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på vår hemsida www.hv.se/produktionskurser.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-33358

START/SLUT

Från v.47 2024 till v.51 2024

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Undervisning genomförs med schemalagda föreläsningar via Zoom.
Frågor om utbildningen ställs till produktionskurser@hv.se

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter