Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen som den enskilde medborgaren har stora kontaktytor med. Kursen lämpar sig för tjänstemän som ska kunna handlägga ärenden självständigt med myndighetsutövande funktioner inom förvaltningen samt andra intresserade. Den är också lämplig som ett komplement för olika yrkesgrupper inom det privata som har kontakt med det offentliga inom ramen för sitt arbete.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

HÖST 2019

VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-13102

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen är helt nätbaserad. Den är flexibel och innehåller inga obligatoriska moment med undantag för de examinerande två delarna. Föreläsningarna ges via Zoom (eller något annat verktyg för distansundervisning) ca en gång/vecka, en vardagskväll (dag ännu ej bestämd) med starttid mellan kl 17-19, ca 2 timmar lång, en gång/vecka. För att kunna ta del av föreläsningarna krävs att du har kamera och headset. Föreläsningarna spelas in och görs tillgängliga senare samma vecka. Det kan även förekomma att föreläsningarna endast föreligger i inspelad form, inte live. Föreläsningarna är inte obligatoriska. Kursen examineras dels genom en skriftlig inlämningsuppgift och en skriftlig oppositionsuppgift under senare delen av terminstiden, dels genom en hemtentamen som görs under 6 timmar i slutet av terminen på en särskilt angiven tid (eftermiddag/kväll). Kursen förutsätter relativt mycket inläsning på egen hand av juridisk litteratur.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Micael Thid

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se