Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på campus. Foto.
Kurspaketet består av två kurser, Migration och flerspråkighet, komplexiteten i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp samt Grammatik och semantik ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp.
Studierna är helt nätbaserade, och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Den första kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grunderna i undervisningsämnet svenska som andraspråk och dess förutsättningar utifrån migration, flerspråkighet och olika konceptioner av ämnet.
Den andra kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grunderna i svenska språkets struktur vad gäller grammatik och semantik, samt få en introduktion till de aspekter av dessa områden som är extra viktiga ur ett andraspråksperspektiv.
För att tillgodogöra sig kurspaketet krävs också goda svenskkunskaper både i tal och i skrift.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55100

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Baran Johansson
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET