Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto
Kurspaketet består av två kurser, Litteraturhistoria med andraspråksdidaktiskt perspektiv, 7,5 hp samt Litterär analys i andraspråksdidaktiskt perspektiv, 7,5 hp.
Studierna är helt nätbaserade, och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Den första kursen behandlar litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på skönlitteratur inom svenska som andraspråksämnet. Kursen syftar till att skapa förståelse för de skönlitterära verken utifrån en historisk och samhällelig kontext. Vidare syftar kursen till att ge förståelse för dels val av skönlitteratur, dels didaktiska val i relation till målgrupp och litterära verk.
Den andra kursen behandlar textanalytiska och didaktiska perspektiv på skönlitteratur inom svenska som andraspråksämnet. Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmågor att analysera skönlitteratur med hänsyn till genre och andra teoretiska perspektiv, exempelvis tematiska och ideologiska. Vidare syftar kursen till att studenten ska kunna göra språk- och kunskapsutvecklande didaktiska planeringar utifrån textanalys samt didaktisk teori.
För att tillgodogöra sig kurspaketet krävs också goda svenskkunskaper både i tal och i skrift.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55200

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Baran Johansson
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET