Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Kursen litteraturläsning med andraspråkselever har ett didaktiskt andraspråksfokus på litteraturläsning och modersmålets roll i lärandet. Den behandlar också skönlitterära genrer, ger en orientering i litteraturhistoriska epoker samt tar upp textanalytiska begrepp för att analysera skönlitteratur.
Kursen riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk. För att tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda svenskkunskaper både i tal och i skrift.
Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.
Du vet väl att du som huvudman kan söka statsbidrag för lärare som deltar på reguljära kurser på högskolor och universitet. Detta gäller från och med 1 oktober 2018 och beror på att förordningen som styr det här statsbidraget har ändrats. Hos oss på Högskolan Väst gäller det våra online-kurser inom svenska som andraspråk.
Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer
Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid. Kursen ges på halvfart, 50% Kursen förutsätter god datorvana samt tillgång till Internet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

52,5 hp i ämnet Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Blandade tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55092

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.45 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter