Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetspaket 3 är en fortsättning av arbetspaket 2 och syftar till att komplettera de rika beskrivningar som genererats i sammanband med de kartläggningar som gjorts. Samma tekniker och metoder kommer att användas, men här ligger fokus på att dela bilar, alltså på delningsekonomi.

Vi vill undersöka hur individer och familjer reagerar när de själva deltar i ett försök med delning av bilar. Sådant som kommer att vara extra intressant är attityder, reaktioner och mervärde när den egna bilen inte används. Ytterligare kommer vi undersöka hur de digitala tjänsterna kopplade till delningen används och vilka behov som behöver tillfredsställas genom digitala applikationer.

Försök med delningstjänst kommer att ske i nära samarbete med bostadsområden i Trollhättans stad och med användning av digitala applikationer utvecklade av NEVS.

Arbetspaketets delar

Nytt


Djupintervjuer i Hammarby sjöstad

För att undersöka transportbeteendet hos "early adopters" har SESMA genomfört djupintervjuer i den miljövänliga stadsdelen Hammarby sjöst...

Senast uppdaterad