Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med djupintervjuerna har varit att kartlägga transportbeteenden, samt ta reda på vilka drivkrafter som ligger bakom dessa beteenden. Intervjuerna är en uppföljning av de kartläggande intervjuerna som genomfördes initialt i SESMA, men denna gången ligger fokus på fyra hushåll bosatta i Hammarby sjöstad.

EN STADSDEL I FRAMKANT

Anledningen till att hushåll i just Hammarby sjöstad valdes för ytterligare intervjuer är för att området identifierats som framstående ur miljösynpunkt. Hållbarhet och miljövänlighet är en del av konceptet för de som väljer att bosätta sig i där. I Hammarby sjöstad har byggnader och trafik miljöanpassats, många hus har solceller på taken och de boende uppmanas att använda bilpool istället för egen bil då det finns få parkeringar i området. 

Dessa djupintervjuer har alltså genomförts med personer som förmodas vara i framkant när det kommer till hållbarhets- och miljötänk. De anses även använda sig av delningstjänster i högre utsträckning än snittsvensken. De är alltså, så kallade, "early adopters". Resultatet från intervjuerna representerar därför ett moget tankesätt kring framtidens mobilitet. 

EKONOMIN OCH KOMFORTEN SPELAR ROLL

Resultaten visar att i Hammarby sjöstad är en av de största drivkrafterna till val av val av transportmedel ekonomi. De boende i området är måna om att inte slösa sina pengar. Samtidigt som det även i dessa intervjuer, likt de initiala intervjuerna, framgick att få är medvetna om vad det faktiskt kostar att äga och använda egen bil. Ytterligare en stor drivkraft hos de boende i Hammarby sjöstad är komfort. Alltså är det viktigt att framtida tjänster för smart mobilitet erbjuder samma nivå av komfort som det egna bilägandet, samt att det inte kostar mer.

Detta är en del av arbetspaket 2.

Senast uppdaterad