Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetspaket 2 syftar att förbättra vår förståelse för individers och familjers mobilitetsvanor, alltså deras transportbeteenden. Vi vill även skapa oss en bild av deras acceptans till delningsekonomi avseende bilar.

För att kunna kartlägga individers och familjers transportbeteende på bästa sätt kommer vi att röra oss bort från statistiska redogörelser om individens behov. Istället kommer vi att sikta mot mer autentiska insikter om deras tankar, mobilitetsvanor, samt analyser av hur detta kan förstås i en större helhet. Syftet är att vi skall få djupare kunskap samt att generera rika beskrivningar av behov, förväntningar och värde.

Arbetspaketets delar

Nytt


Hushålls-personas

Vår livssituation påverkar våra mobilitetsbeteenden och attityder till smarta mobilitetslösningar i större utsträckning än våra...

Djupintervjuer i Hammarby sjöstad

För att undersöka transportbeteendet hos "early adopters" har SESMA genomfört djupintervjuer i den miljövänliga stadsdelen Hammarby sjöst...

Kartläggande intervjuer

För att skapa en grund att stå på initialt i SESMA-projektet gjordes tidigt intervjuer för att kunna kartlägga individers och hushålls...

Senast uppdaterad