Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett tiotal djupintervjuer genomfördes med intervjudeltagare bosatta i Västsverige och i/runt Trollhättan, några bodde även i Reykjavik, Island. De hade alla mer eller mindre olika mobilitetsvanor och livssituationer. Till exempel så har vi har talat med karriäristen som älskar sin bil mer än allt annat på jorden, studenten som saknar körkort helt och föräldern som använder sig av både bil, cykel och kollektivtrafik.

DRIVKRAFTERNA VARIERAR

Resultatet av intervjuerna visar att drivkrafterna bakom val av transportmedel kan variera mycket från person till person. En drivs av miljötänk, en annan av ekonomi och en tredje av social status. Gemensamt för de flesta intervjupersoner var att de hade en positiv inställning till framtidens smarta mobilitet.

LÅG KOSTNADSMEDVETENHET

Ytterligare framgick det tydligt att när det kommer till att äga en bil är få är medvetna om vad det faktisk kostar. De flesta tänker på bensin och bilens kostnad i sig, men glömmer till exempel att räkna med parkeringar, förskärningar och/eller övriga avgifter.

INTERVJUERNA SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VIDARE UTVECKLING AV SESMA

Djupintervjuerna ligger till grund för de personas som skall kommat att formulerats. De kommer i sin tur att användas vid utveckling av digitala tjänster (arbetspaket 6) och riktlinjer för framtida stadsplanering (arbetspaket 8).

Dessa kartläggande intervjuer är en del av arbetspaket 2. 

Senast uppdaterad