Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunala förvaltningar (socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet och utbildning) och arbetsförmedlingen har specifika ansvarsområden där de anställda har skilda professionella kunskaper, arbetsmetoder och mål med sina insatser. Mycket av arbetet utförs gemensamt av olika verksamheter, men ett flertal studier visar att det för individen kan uppfattas som att de samhälleliga aktörerna ändå inte alltid samverkar till fullo. En anledning kan vara att det idag saknas modeller för gemensamma behovsanalyser, indikatorer och identifieringsarbete, utvärderingar och uppföljningar utifrån ett gemensamt samhällsperspektiv där de olika aktörernas professionalism och expertis utgör gemensamma resurser.

Projektets övergripande syfte är att utveckla aktörsgemensamma förståelser och indikatorer på hur olika former av aktivitet, behov och förmåga kan förstås, synliggöras och iscensättas. Utifrån detta ska man inom projektet också utveckla aktörsgemensamma plattformar där indikatorerna kan ligga till grund för gemensamt handlande och på det sättet skapa ökad tranparens och samverkan mellan institutioner och professionella.

Indikatorer ska utgå från organisationsspecifika behov som också kan användas i gemensamma sammanhang. Utvecklingen och implementeringen av detta är ett konkret mål inom projektet. Projektet ska arbeta med lärplattformar och forskningscirklar som är organisations- och professionsöverskridande för utveckling både på individuell och kollektiv nivå. Målet är att indikatorerna ska utvecklas och implementeras i organisationerna under projekttiden.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Kathe Nonås

Forskningspartner

  • Trollhättan Stad

Forskningsfinansiär

  • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2013 - 2014

Senast uppdaterad