Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


- Jag gillar enkelheten med tanketärningarna! De hjälper mig att utgå från kunskapskraven när jag designar min undervisning, säger Lena Dahlén, förstelärare och utvecklingsledare på Kvibergsskolan i Göteborg, en av cirka 50 lärare på de 14 skolor som provat att använda tanketärningarna som hjälp i sin undervisning.

Hör Lena berätta mer i filmen där du också möter forskarna Maria Spante och Sylvana Sofkova Hashemi som utvecklat tanketärningarna.

Syntolkad version

Boken Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö av forskarna Sylvana Sofkova Hashemi och Maria Spante är avsedd att ge stöd för just detta - hur man kan använda den digitala tekniken för att skapa ett mervärde i sin undervisning. Det handlar om planering, genomförande och utvärdering av undervisning med digital teknik.

Ramverket, de så kallade tanketärningarna, som beskrivs i boken lyfter de didaktiska aspekterna på undervisning genom att kombinera innehåll och mål i ämnet (VAD & VARFÖR) med pedagogiska strategier (HUR) och teknikanvändning (NÄR & VAR) i en så kallad tanketärning. Tanketärningen blir ett stöd i utformningen och svsrar på frågorna:

  • Vilka kunskapsmål, kompetenser och mervärden ska vi arbeta med och varför? » ”Vad? ”och ”Varför?”
  • Hur ska tekniken stödja undervisningen över tid och var? Vad fungerar hos oss? När ska vilka resurser användas givet det vi har tillgång till och varför? Var ska aktiviteterna ske? » ”När?” och ”Var?” 

Hur kan boken användas?

Med hjälp av forskning och konkreta exempel från undervisning och samarbete mellan nordiska länder, särskilt från projektet Gränsöverskridande undervisning i nordiska skolor, GNU, ger boken en vägledning för att organisera, planera och genomföra undervisning i olika kontexter och skolämnen. Författarna poängterar särskilt betydelsen av ledarskap, kontinuerlig kompetensutveckling och läroplansdriven undervisning i relation till skolämnen, samt utveckling av IKT-didaktiska modeller för teknikmedierad undervisning.

Kontakt

Vill du veta mer om hur man kan använda tanketärningarna?
Välkommen att kontakta:
Maria Spante
Sylvana Sofkova Hashemi

Senast uppdaterad