Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns inte längre stora industrier i staden med ett ständigt behov av ny arbetskraft. Kraven på dem som söker arbete blir allt högre. Samtidigt finns bostadsområden som präglas av social och ekonomisk utsatthet. I den här situationen krävs nya arbetssätt hos dem som ska verka för att ungdomar integreras i samhället. Trollhättans stad har inlett ett förändringsarbete i syfte att skapa dessa nya arbetssätt. Detta berör kommunen, men även offentliga aktörer som arbetsförmedling och försäkringskassa samt privata företag och föreningar. Nya samarbetsformer, strukturer och processer ska utvecklas.

Forskningsprojektet går ut på att följa och studera förändringsarbetet hela vägen från policytexter till konkreta handlingar i mötet mellan professionella och ungdomar. Hur anpassas arbetet till de nya samhällsförhållandena? Hur utvecklas ny professionell kunskap? Hur kan en professions kunskap vara en resurs för andra professioner? Projektet är en del av Högskolan Västs omfattande forskning inom området arbetsintegrerat lärande.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Trollhättan Stad

Forskningsfinansiär

  • Trollhättan Stad

Projekttid

2012 - 2017

Senast uppdaterad