Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kortrapport

Rapport

Slutrapport

PDF

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur ungdomar (16-20 år) med lindrig intellektuell funktionsnedsättning interagerar och deltar på internet. Utifrån elev-, föräldra- och personalperspektiv har projeket studerat de ungas självpresentationer, sociala relationer och delaktighet inom ramen för olika gemenskaper på internet.

- Det här är komplexa frågor som måste belysas från olika perspektiv. Det är ofta ungdomar i allmänhet som hittills stått i förgrunden inom forskningen. Intellektuella funktionsnedsättningar och identitetsrelaterade frågor är också viktiga att belysa, säger projektledare Martin Molin.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Lotta Löfgren-Mårtenson, Malmö Universitet

Forskningspartner

  • Malmö Universitet

Forskningsfinansiär

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2015 - 2019

Kontakt


Martin Molin

Martin Molin Professor Professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet
martin.molin@hv.se

Emma Sorbring

Emma Sorbring Professor Professor i barn- och ungdomsvetenskap
emma.sorbring@hv.se
Senast uppdaterad