Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med studien som är kopplad till Föräldraresursens arbete är att undersöka vilka organisationsprocesser som sker i ett förstärkt och samordnat föräldrastöd och hur de yrkesverksamma tänker kring det nya föräldrastödet. Även de föräldrar som väljer att delta är intressanta då de kan delge sina erfarenheter om föräldrastödet. De frågeställningar som ställs är bland annat:

- Vilka förväntningar finns från yrkesverksamma inför ett samordnat föräldrastöd? Vad ser man för möjligheter/svårigheter?

- Hur organiseras det nya samordnade stödet? Vilka processer sker under utvecklandet av projektet och samordningen?

- Vad är det som har fått föräldrarna att söka sig till detta specifika föräldrastöd?

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Sevtap Gurdal

Samarbetspartner

Uddevalla kommun

Pågår

2015-2016

Kontakt


Sevtap Gurdal

Sevtap Gurdal Universitetslektor Fil dr i psykologi
sevtap.gurdal@hv.se
Senast uppdaterad