Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Datorspelande (gaming) är en utbredd aktivitet bland ungdomar. En sådan aktivitet kan dock bli problematiskt och utgöra en risk för ungas psykiska hälsa, så som aggression, nedstämdhet eller andra emotionella problem. Gaming och problemen kring det uppmärksammas i forskning och genom Världshälsoorganisationens diagnos, gaming disorder. Diagnosen syftar på dem där datorspelandet har tagit över större delar av livet och riskerar skapa ohälsosamma konsekvenser. Varför vissa ungdomar utvecklar problematiskt datorspelande och på vilket sätt ungas datorspelande relaterar till förändringar i deras psykiska hälsa, är ännu oklart. Syftet med föreliggande studie är att få fördjupad kunskap om relationen mellan gaming och psykisk hälsa. Genom tillgång till rapporter från både ungdomar och deras föräldrar, longitudinella analyser och analyser av dag-till-dag variationer i ungas vardag ska vi undersöka samband mellan gaming och psykisk ohälsa.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Anders C Håkansson, professor i beroendemedicin, Lunds universitet
Emma Claesdotter Knutsson, doktor i psykiatri, Överläkare, Region Skåne

Forskningspartner

  • Lunds universitet
  • Region Skåne

Forskningsfinansiär

  • Forte

Projekttid

2023 - 2025

Senast uppdaterad