Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lika viktigt är en väl utvecklad muntlig språkfärdighet för att kunna synliggöra och argumentera för olika ställningstaganden och delta i olika praktiker. Att skapa förutsättningar för alla elever att utveckla sådana kunskaper och färdigheter är därför ett av skolans viktigaste uppdrag.

I föreliggande pilotstudie är projektdeltagarna specifikt intresserade av hur läraren didaktiskt skapar förutsättningar för elever att utveckla de ämnesspecifika förmågorna inom svenskämnet som ingår i det som Young diskuterar i termer av powerful knowledge (2013).

Studien riktar specifikt in sig på kamratrespons och de språkliga vinster som formativ bedömning kan få både för den som ger och den som tar emot respons.

Syftet med projektet är att förstärka undervisningsverksamheten genom att undersöka och utveckla de didaktiska strategier som arbetet med kamratrespons möjliggör.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Aroseniusskolan, Älvängen
Rektor: Åse Wall
Biträdande rektor: Annika Wessberg

Lyrfågelskolan, Trollhättans stad
Rektor: Claes Hellborg

Slättbergsskolan, Trollhättans stad
Rektor: Fredrik Angelteg

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2021 - 2022

Senast uppdaterad