Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet planerar att 1) utveckla en metodik för att kommuner ska kunna använda sensorer och data för att planera utvecklingsarbetet på ett agilt och informerat sätt. Vi 2) demonstrerar effektiviteten av detta arbetsflöde genom ett pilotprojekt som ska införlivas i Trollhättans stad. Vi planerar också att utöka vårt nätverk av kommuner, industrier och andra intressenter för att arbeta med fler projekt med denna metodik. Resultatet avser att bli ett nytt agilt sätt att genomföra kommunutvecklingsprojekt och infrastrukturunderhåll, där kommuner kan planera sina projekt baserat på evidens från sensorer och realtidsdata. Resultatet skulle bli att kommunerna snabbare kan vidta mer välgrundade åtgärder för att nå sina klimatmål och för att underlätta ett cirkulärt ekosystem. För det andra kan kommunerna använda sina begränsade resurser (pengar och tid) mer effektivt och ändamålsenligt.

En agil metod är användbar i dessa planer eftersom dessa ständigt utvecklar riktlinjer (med den cirkulära standarden som fortfarande diskuteras). Detta kommer också att underlätta ett smidigare arbete för kommunerna med olika grupper av intressenter. Effekten skulle bli att kommunerna kan vidta bättre och fler åtgärder för att skapa en grönare och cirkulärare stad. För det andra, eftersom metoden kommer att underlätta lågbudgetintegrering av klimat- och cirkulära mål, kan dessa metoder vara till särskild nytta för att hjälpa kommuner i utvecklingsländerna att göra mer mot klimat- och cirkulära mål.

Forskningsområde

  • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

  • Trollhättans Stad
  • Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2023 - 2024

Senast uppdaterad